Relevante artikels

Gastblog Bank Van Breda

Uw bedrijf verkopen: Welke is de juiste waardering?

Een waardering van het familiebedrijf is aan de orde wanneer een verkoop of overname in het vooruitzicht wordt gesteld. Het is noodzakelijk om mogelijke investeerders te overtuigen. Het biedt inzicht in de huidige positie van het bedrijf. Maar het he...
lees verder
Jozef Lievens

Familiale CEO’s: geen nuance in het debat rond Van Hool

In het debat rond de zieltogende busbouwer Van Hool worden opinies geventileerd die grote verbazing wekken. Zo werd gesteld dat familiebedrijven van een zekere omvang beter geleid worden door een niet-familiale manager met een stevige staat van diens...
lees verder
Gastblog Moore

Verhoogde ‘patrimoniumtaks’ en private stichtingen vanaf 2024

Familiebedrijven staan vaak voor unieke uitdagingen als het gaat om het behouden en overdragen van vermogen en eigendommen binnen de familie. Om deze uitdagingen effectief aan te pakken, maken meer en meer ondernemende families gebruik van private st...
lees verder
Patrick De Schutter

ESG? CSRD? Wat heeft dat voor mijn familiebedrijf te betekenen?

Ik sprak vorige week met een eigenaar van een mooi, middelgroot Vlaams familiebedrijf actief in productie en verkoop van industriële apparatuur. Hij vertelde me dat zijn bedrijfsrevisor hem iets had gezegd over “ESG of zoiets” en vroeg me wat meer du...
lees verder
Gastblog Bank Van Breda

Vermogen uit uw familiebedrijf overhevelen naar uw privé

De meeste familiebedrijven maken gebruik van een vennootschap. Vaak rijst de vraag hoe het vermogen van die vennootschap kan worden overgeheveld naar de privé-eigendom van de vennoten. Hiervoor bestaan er verschillende manieren:
lees verder
Sofie Lerut

Hoe kan het familieforum bijdragen aan de vorming van Next Gen?

Voor elke bedrijfsfamilie is het cruciaal de Next Gen te vormen en voor te bereiden op hun rol in het familiebedrijf, welke rol dat ook wordt. Het familieforum kan daarin een belangrijke rol spelen.
lees verder
Sofie Lerut

Hoe werkt u aan de professionalisering van uw bedrijfsfamilie?

Het belang van de professionalisering van het eigenaarschap in een familiebedrijf kan niet overschat worden. Hieraan moet bewust gewerkt worden zodat de familie een eendrachtige en goed functionerende groep wordt, en een efficiënte en competente spel...
lees verder
Jozef Lievens

Wat eigenaars niet kunnen delegeren.

Een performant familiebedrijf wordt geleid door een competent management, dat nauw samenwerkt met de raad van bestuur en de eigenaars. Het management staat in voor de operationele, dagdagelijkse leiding van het bedrijf. De raad van bestuur stuurt het...
lees verder
Sofie Lerut

Informeel management is een extra troef in familiebedrijven

Uit een recent Nederlands onderzoek onder meer dan vijfhonderd familiebedrijven en bijna driehonderd niet-familiebedrijven is gebleken dat familiebedrijven over het algemeen beter scoren op het vlak van informeel management, én dat dit een troef is v...
lees verder
Jozef Lievens

Vier soorten governance in het familiebedrijf.

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte s...
lees verder
Sofie Lerut

Houdt u uw raad van bestuur regelmatig tegen het licht?

Wij hebben al meermaals de voordelen bepleit van een actieve raad van bestuur met externe leden. Eens zo’n raad van bestuur up and running is, verdient het aanbeveling om op geregelde tijdstippen een evaluatie te organiseren. Door enerzijds de werkin...
lees verder
Sofie Lerut

Wat is het verschil tussen een raad van advies en een raad van bestuur?

Geregeld spreken we met familiale ondernemers die externen aan boord willen halen als klankbord, maar twijfelen over de wijze waarop ze die personen bij het familiebedrijf wensen te betrekken: als lid van een raad van advies of als extern lid van het...
lees verder
Sofie Lerut

Wat kan meervoudig stemrecht betekenen in het familiebedrijf?

Staaldraadproducent Bekaert kondigde recent aan het dubbel stemrecht in te voeren, als een middel om de langetermijnvisie en loyauteit van aandeelhouders te belonen. Lotus Bakeries is een ander genoteerd familiebedrijf dat eerder die weg insloeg. Daa...
lees verder
Patrick De Schutter

Hocus pocus met de voorraden: slot

In de vorige vier delen hebben we uitvoerig kennisgemaakt met de problematieken die gepaard kunnen gaan met onder andere de kwantiteit, de bruto waardering, de waardeverminderingen, lagere marktwaarde, de afgrenzingen tussen boekjaren bij projecten i...
lees verder
Sofie Lerut

Hoe bereid je toekomstige eigenaars voor op hun rol?

De systematische en doelgerichte vorming van familieleden tot goede eigenaars is een essentieel onderdeel van de professionalisering van het familiebedrijf. Die vorming kan betrekking hebben op gerichte zakelijke of bedrijfseconomische kennis, op asp...
lees verder
Jozef Lievens

Zit de externe CEO best in de raad van bestuur van het familiebedrijf?

Vaak wordt ons de vraag gesteld of het aangewezen is dat een externe CEO deel uitmaakt van de raad van bestuur van een familiebedrijf. Op deze vraag past een genuanceerd antwoord.
lees verder
Jozef Lievens

Governance: Wat is de purpose van uw familiebedrijf?

Wat is de purpose van uw familiebedrijf? Menig familiaal ondernemer zal met de ogen knipperen wanneer hem deze vraag wordt gesteld. Ondernemers zijn goed vertrouwd met de begrippen visie en missie van hun onderneming, maar minder met het concept pur...
lees verder
Sofie Lerut

Bestuurder "op papier"? Niet zonder risico, en vooral: een gemiste kans

In onze praktijk treffen we nog veel familiebedrijven waarin het bestuursorgaan enkel op papier bestaat. Het betreft vaak familiebedrijven die in handen zijn van een controlerend eigenaar, die één of meerdere bijkomende personen als bestuurder heeft ...
lees verder
Jozef Lievens

De magische governance formule

Familiebedrijven zijn vaak op zoek naar manieren om hun governance te verbeteren. Zij kunnen zich daarbij baseren op mijn magische governance formule*. De magische governance formule luidt als volgt: Goede Governance = Transparantie x Communicatie x...
lees verder
Sofie Lerut

Familiale leiding kan ook professioneel zijn

Wanneer de professionalisering van het familiebedrijf ter sprake komt, wordt vaak gedacht aan een overgang van familiale bedrijfsleiding naar niet-familiale bedrijfsleiding, alsof niet-familiale bedrijfsleiding per definitie professioneler is. Dit is...
lees verder
Jozef Lievens

Evaluatie van de raad van bestuur: Betrokkenheid bestuurders is cruciaal

Ardo-voorzitter Philippe Haspeslagh liet recent in “Made in West-Vlaanderen” optekenen dat Ardo een evaluatie van zijn raad van bestuur heeft uitgevoerd. Haspeslagh beschrijft de evaluatie als “een jaarlijkse check-up bij de tandarts, het kan nooit k...
lees verder
Sofie Lerut

Bewust werken aan open communicatie in uw familie(bedrijf): embrace the differences

In onze praktijk zien wij nog steeds geregeld families die weinig of slecht communiceren. Dat leidt niet zelden tot misverstanden, foute veronderstellingen, sluimerende ergernissen of open conflicten die onvermijdelijk ook een impact hebben op het fa...
lees verder
Patrick De Schutter

Hocus pocus met de voorraden: waarom zijn voorraden een ideaal tovermiddel voor veel (familie)bedrijven?

Voorraden zijn een belangrijk element in elke balans. Terugdenkend over de 36 jaren die ik actief ben als auditor/bedrijfsrevisor heb ik tientallen cases meegemaakt waar inderdaad met de voorraden geknoeid werd, om de cijfers beter voor te stellen da...
lees verder
Jozef Lievens

De raad van bestuur mist vaak cruciale informatie

Om juiste beslissingen te nemen en op oordeelkundige wijze toezicht te houden moet de raad van bestuur van een familiebedrijf behoorlijk geïnformeerd zijn. Voor het bekomen van informatie is de raad van bestuur evenwel afhankelijk van het management....
lees verder
Het Familiebedrijf

Nieuwe regels voor de algemene vergadering van uw familiebedrijf in coronatijden

In veel vennootschappen is de komende weken een algemene vergadering gepland, onder meer om de jaarrekening binnen de wettelijke termijn goed te keuren. De huidige Covid19-maatregelen bemoeilijken echter de praktische organisatie. Het vennootschapsre...
lees verder
Sofie Lerut

Waarom u beter niet te lang wacht met de aanpassing van uw statuten aan het nieuwe vennootschapsrecht

In een eerdere bijdrage vond u al een overzicht van wat het nieuwe vennootschapsrecht brengt voor uw familiebedrijf. De nieuwe wetgeving is in werking getreden op 1 mei 2019 en werd dan meteen van toepassing op vanaf dan opgerichte vennootschappen en...
lees verder
Jozef Lievens

Ignace Van Doorselaere op zoek naar oneindig

Wie onder de kerstboom afstand wil nemen van de dagdagelijkse bedrijfsvoering en wat dieper reflecteren, heeft geluk. Met zijn nieuwe boek “De weg naar oneindig” heeft topmanager Ignace Van Doorselaere een pareltje geschreven, dat voor de familiale o...
lees verder
Sofie Lerut

Welke kwaliteiten zoeken familiebedrijven in externe bestuurders?

Het IFB stelde op de Dag van het Familiebedrijf een onderzoek voor waarin onder meer werd gepeild naar raden van advies en raden van bestuur in familiebedrijven. Hieruit bleek dat familiebedrijven steeds vaker werken met een actieve raad van bestuur ...
lees verder
Jozef Lievens

Governance: comités kunnen beter

Het grote governance onderzoek, dat op 1 oktober tijdens de Dag van het Familiebedrijf werd voorgesteld, toonde aan dat familiebedrijven op veel vlakken grote vooruitgang hebben geboekt. Toch waren er ook aandachtpunten. Zo maken slechts 15 percent v...
lees verder
Het Familiebedrijf

Exclusief IFB onderzoek: governance wordt professioneler

Governance is, naast het thema van de volgende Dag van het Familiebedrijf, ook een studiedomein van Anita Van Gils. Zij is als onderzoeker verbonden aan het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven in Windesheim (NL) en komt op 1 oktober de result...
lees verder
Het Familiebedrijf

4 sterke cases over governance

Het thema van de Dag van het Familiebedrijf dit jaar is ‘governance’, of goed bestuur met het oog op de lange termijn. Om dat te illustreren laat het IFB op de Dag vier familiebedrijven aan het woord, die elk een ander aspect van governance belichten...
lees verder
Sofie Lerut

Lange termijn succesfactoren voor het familiebedrijf

Op de volgende Dag van het Familiebedrijf zal Fons Van Dyck het hebben over zijn boek "De onsterfelijke onderneming", waarin hij op zoek is gegaan naar de geheime recepten van ondernemingen die aan de top blijven in deze disruptieve tijden. Een recen...
lees verder
Jozef Lievens

Missie en planning: het kan beter in onze familiale KMO's

Het adviesbureau Deminor, dat vooral gekend is van zijn acties voor minderheidsaandeelhouders (Arco, Fortis e.d.m.), deed recent onderzoek naar familiale KMO’s. Naast governance werd de professionalisering van familiale KMO’s tegen het licht gehouden...
lees verder
Sofie Lerut

Het familieforum als hefboom voor grotere betrokkenheid van de familie

Naarmate het familiebedrijf ouder wordt en het aandeelhouderschap meer verspreid geraakt, wordt het steeds belangrijker het aandeelhouderschap professioneel aan te pakken en ervoor te zorgen dat de aandeelhouders betrokken eigenaars worden. Een van d...
lees verder
Het Familiebedrijf

Nieuw vennootschapsrecht in werking

Vanaf 1 mei 2019 treedt de nieuwe vennootschapswetgeving in werking. De nieuwe wet biedt u en uw familiebedrijf belangrijke nieuwe mogelijkheden. Klik hieronder om de publicatie "Het nieuwe vennootschapsrecht en uw familiebedrijf" te lezen. Publica...
lees verder
Jozef Lievens

Governance in familiebedrijven is anders

Er valt veel te zeggen voor de bewering dat governance in familiebedrijven verschilt van governance in niet-familiebedrijven. Maar geldt dat ook voor beursgenoteerde familiebedrijven? De consultant Spencer Stuart heeft dit recent in een interessante ...
lees verder
Sofie Lerut

Wat brengt het nieuwe vennootschapsrecht?

Op 28 februari jl. werd de langverwachte nieuwe vennootschapswetgeving goedgekeurd, met als belangrijke doelstelling de vereenvoudiging en flexibilisering van het vennootschaps- en verenigingsrecht. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigin...
lees verder
Jozef Lievens

Moeten alle familietakken in de raad van bestuur zetelen?

Als familiebedrijven opklimmen in de generaties, gebeurt het vaak dat de aandelen verspreid zijn over verschillende takken. Een heikel punt wordt dan de vertegenwoordiging van die takken in het bestuur. In een naamloze vennootschap ligt het zwaartep...
lees verder
Sofie Lerut

De voorzitter van de raad van bestuur: sleutelfiguur in het familiebedrijf

In vorige blogs beschreven we al de voordelen en de taken van een actieve raad van bestuur. De centrale figuur van zo’n actieve raad van bestuur is de voorzitter. In de afgelopen jaren heeft de rol van de voorzitter in een familiebedrijf gestaag aan ...
lees verder
Jozef Lievens

Een charter is geen mirakeloplossing

De cursus Adviseur Familiebedrijven die het Instituut voor het Familiebedrijf al vele jaren organiseert in samenwerking met de EHSAL Management School is erg interactief. Aan de cursisten wordt gevraagd om de leerstof aan de hand van een eigen case t...
lees verder
Sofie Lerut

Tips voor teams

Steeds vaker zien we in onze praktijk familieleden die op zoek zijn naar de goede manier om als team samen te werken. Topsportcoach Paul Van Den Bosch, die gastspreker was in de IFB-opleiding “Geen baas meer en toch gelukkig”, deelde met ons zijn tip...
lees verder
Jozef Lievens

De zaakvoerder van een maatschap kan aan de kant worden gezet

De maatschap werd de jongste jaren fel gepromoot als controlevehikel. De techniek is eenvoudig: men brengt aandelen in het familiebedrijf of beleggingen in de maatschap in en vervolgens worden de delen in de maatschap aan de kinderen geschonken. De f...
lees verder
Patrick De Schutter

EBIT, EBITDA, REBITDA - De mythes ontsluierd

Het Instituut voor het Familiebedrijf startte vele jaren geleden een schitterende en tot hiertoe ongeëvenaarde opleiding voor familiale bestuurders en kandidaat-bestuurders. Hierin worden zij voorbereid op de belangrijke verantwoordelijkheid die op h...
lees verder
Jozef Lievens

Best practices voor de groei van bedrijf en familie

Wat als het bedrijf en de familie groeien? Dat was het thema van de Dag van het Familiebedrijf, die dinsdag jongstleden zorgde voor een volle Handelsbeurs in Gent. Zoals elk jaar werd het thema geïllustreerd met boeiende cases van SCE, LVD Company, V...
lees verder

Potentieel van HR-Analytics nog onderbenut bij veel familiebedrijven

De Belgische humanresourcesafdelingen zullen ook dit jaar blijven focussen op het aantrekken, ontwikkelen en motiveren van talent. Rekrutering en selectie wordt daarbij hun hoofdprioriteit, gevolgd door leiderschapsontwikkeling en talentmanagement. D...
lees verder
Sofie Lerut

Het beste uit uw raad van bestuur halen: het nut van periodieke evaluaties

In eerdere blogs bepleitten wij al de voordelen van een actieve raad van bestuur met externe leden, en gaven we enkele tips mee voor de opstart van een actieve raad van bestuur. Eens uw raad van bestuur actief is, verdient het echter ook aanbeveling ...
lees verder
Jozef Lievens

De ideale agenda van de Raad van Bestuur

Hoe moet de agenda van de raad van bestuur van een familiebedrijf er uitzien ? Deze vraag legde ik tijdens de cursus governance voor aspirant-adviseurs in familiebedrijven voor aan Chris Dewulf. Na een succesvolle carrière in grote (multinationale) ...
lees verder
Jozef Lievens

Familiebedrijven even professioneel als niet-familiebedrijven

Door de mainstream media worden familiebedrijven dikwijls neergezet als niet-professionele organisaties. Hun redenering is simpel: door de familie geleide bedrijven zijn op het vlak van professioneel management per definitie kneusjes, door zogenaamde...
lees verder
Sofie Lerut

Welke kwaliteiten zoekt u in een externe bestuurder?

In een vorige blog beschreven we de voordelen van een actieve raad van bestuur met externe leden. Onder externe bestuurders verstaan we bestuurders die niet behoren tot het management van de onderneming, noch tot de controlerende aandeelhouder (Code ...
lees verder

De juiste mensen zorgen voor betere prestaties in uw familiebedrijf

Absenteïsme en zwakke arbeidsprestaties gaan vaak samen en kosten bedrijven handenvol geld. Hoe dat komt? Omdat zwakke arbeidsprestaties leiden tot lage productiviteit, wat dan weer kan leiden tot bezuinigingen en demotivatie. Slecht presterende en g...
lees verder
Jozef Lievens

Ruzie omtrent vergoedingen? Remuneratiecomité brengt oplossing.

In veel familiebedrijven zorgt de verloning van familieleden voor conflicten. Een oplossing bestaat in vaststelling van deze verloning door een remuneratiecomité, dat door de Code Buysse wordt voorgeschreven. Dat de verloning van familieleden in fami...
lees verder
Sofie Lerut

Van papieren raad van bestuur naar actieve raad van bestuur

Nog heel vaak zien we familiebedrijven waar de raad van bestuur enkel pro forma bestaat, de zogenaamde 'papieren raad van bestuur'. Men beperkt zich dan tot het vervullen van de wettelijke formaliteiten, hetgeen neerkomt op ondertekening van een aant...
lees verder
Jozef Lievens

Deugdelijk bestuur vereist een juiste attitude

Geregeld vraag ik aan familiale ondernemers of een bepaalde belangrijke beslissing reeds door zijn raad van bestuur is besproken en goedgekeurd. Mijn vraag is soms des te meer pertinent omdat het familiebedrijf wel degelijk een raad van bestuur met e...
lees verder
Sofie Lerut

De opstart van een raad van advies of actieve raad van bestuur? Deel informatie!

Familiebedrijven die overwegen van start te gaan met een raad van advies of een actieve raad van bestuur met externen, stellen soms de vraag of de externe die deel zal uitmaken van de raad van advies of raad van bestuur wel voldoende kennis zal hebbe...
lees verder
Jozef Lievens

Wanneer een actieve raad van bestuur?

In veel familiebedrijven bestaat de raad van bestuur slechts op papier. Toch zijn er in het leven van het familiebedrijf scharniermomenten waarop een actieve raad van bestuur een noodzaak wordt. Laat ons een kat een kat noemen: veel familiale onderne...
lees verder
Jozef Lievens

Met een family charter verdient u geld

Het verband tussen allerlei governance praktijken en de financiele performantie van een familiebedrijf is al geruime tijd een heet hangijzer. Stel dat u in uw familiebedrijf externe bestuurders benoemt, zoals de Code Buysse voorschrijft, zal uw famil...
lees verder
Jozef Lievens

Externe managers en familiebedrijven, geen onmogelijk huwelijk

Discussies over de stopgezette samenwerking tussen het familiebedrijf Van de Velde en zijn vroegere niet-familiale CEO veroorzaakten deze week deining. Ze reageerden in de pers op elkaars uitlatingen over die beëindiging. Zonder op de situatie bij Va...
lees verder
Natalie Bonny

Het familiepact zal oplossing bieden voor vele opvolgingen

Omwille van het sterk verouderde erfrecht is het niet gemakkelijk om in familiebedrijven juridisch sluitende regelingen uit te werken voor de opvolging. Maar er is beterschap op komst: eind januari 2017 werd een wetsvoorstel tot wijziging van het erf...
lees verder
Johan Lambrecht

Familiebedrijven & externe managers: een moeilijk huwelijk?

In mei verlaat Stefan Larsson het Amerikaanse familiebedrijf Ralph Lauren, waar hij nog geen twee jaar de niet-familiale CEO is. Als reden van zijn vroegtijdige vertrek wordt verwezen naar grondige meningsverschillen met de 77-jarige stichter over de...
lees verder
Jozef Lievens

Betrokken eigenaar zijn, is een volwaardig beroep

Familiebedrijven zijn de voorbije 20 jaar sterk geëvolueerd en in meer of mindere mate geprofessionaliseerd. Maar daarmee is het werk niet af: de komende jaren wordt het eigendom en het eigenaarschap van familiebedrijven een erg belangrijk thema. Do...
lees verder
Jozef Lievens

Robotfoto van de voorzitter van de Raad van Bestuur

In de afgelopen jaren is de rol van de voorzitter van de Raad van Bestuur van familiebedrijven aan belang toegenomen. Hij is de draaischijf die ervoor zorgt dat het governance systeem goed functioneert. Maar wat kenmerkt nu een goede voorzitter? De v...
lees verder
Johan Lambrecht

Mythes rond het familiebedrijf: "Wat goed is voor het bedrijf, is ook goed voor de familie"

De uitspraak “Wat goed is voor het bedrijf, is automatisch goed voor de familie” is typisch voor zij die het familiebedrijf zeer rationeel benaderen. Die rationale aanpak overheerste in de jaren negentig, maar kent ook nu nog vurige aanhangers. Wie z...
lees verder
Jozef Lievens

Dieselgate bij Volkswagen: ligt het aan de governance?

In de nasleep van de dieselaffaire krijgt de Raad van Bestuur van Volkswagen de internationale pers over zich heen. De New York Times titelt: “Problems at Volkswagen start in the boardroom”. De Financial Times is even kritisch: “Boardroom politics at...
lees verder
Patrick De Schutter

Het belang van vrouwen in het familiebedrijf

Net voor de zomer verscheen een interessante studie van consultant EY omtrent “The importance of Women in Family Businesses”. Dit onderzoek is gebaseerd op een bevraging van meer dan 500 vooraanstaande familiebedrijven wereldwijd. Ik deel graag enkel...
lees verder
Erwin Tielemans

Effectieve besluitvorming vraagt een stappenplan

Om met een grote groep mensen op één lijn te komen, is een systeem waarbij ieders stem telt essentieel. Effectieve besluitvorming vergt een stappenplan om op een snelle manier duurzame beslissingen te nemen die gedragen worden. Het is ook een manier ...
lees verder
Sofie Lerut

Van de Velde: naar de vierde generatie zonder familiale leiding

Wanneer een familiaal ondernemer de pensioenleeftijd bereikt, kan hij drie dingen doen: kiezen voor familiale opvolging, verkopen of de eigendom houden en het bedrijf door een externe manager laten leiden. Familiebedrijf Van de Velde kiest resoluut v...
lees verder
Patrick De Schutter

Het familiebedrijf en de externe CEO: enkele succesrecepten

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat meer en meer familiebedrijven overwegen een externe CEO in te schakelen. Aanleiding is een gebrek aan interne opvolging of wanneer de familiale CEO het om meerdere redenen niet meer ziet zitten om de vele opera...
lees verder
Jozef Lievens

Helft Belgische bedrijven heeft geen actieve Raad van Bestuur

In de afgelopen jaren heeft prof. Ann Jorissen van de Universiteit Antwerpen een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar governance in private ondernemingen. De onderzoekspopulatie bestond uit 757 niet-beursgenoteerde NV’s met meer dan 20 werknemers v...
lees verder
Jozef Lievens

Is negen jaar de ideale termijn voor een bestuurder?

Hoe lang maakt een bestuurder idealiter deel uit van de Raad van Bestuur in het familiebedrijf? Deze vraag wordt ons dikwijls gesteld. Nu is er ook wetenschappelijk onderzoek, dat ons een antwoord biedt. In familiebedrijven wordt soms te weinig naged...
lees verder
Sofie Lerut

Waarmee houdt uw raad van bestuur zich bezig?

Nog al te vaak stellen we vast dat bestuursvergaderingen in wezen beperkt blijven tot een bespreking van het operationele, van de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit is echter niet waar een raad van bestuur zou mogen mee bezig zijn. Een actieve raad van ...
lees verder
Sofie Lerut

Harmonie en het belang van het familiaal charter

In een familiebedrijf is het cruciaal dat het bedrijf de steun geniet van een eendrachtige familie. In veel families gaat men uit van tradities en ongeschreven, soms onuitgesproken, afspraken. Maar dat volstaat niet. Zeker wanneer het aantal betrokke...
lees verder
Johan Lambrecht

Het familiebedrijf Lego en de rol van de externe manager

Het Deense familiebedrijf Lego, opgericht in 1932 en genoemd naar de eerste twee letters van de Deense woorden “leg godt” (speel goed), is hip. Zo is er momenteel de Lego-film, die een echte kaskraker is. Daarnaast zijn er de mooie cijfers van Lego. ...
lees verder
Johan Lambrecht

Wat familiebedrijven kunnen leren van Argentinië

Argentinië, het land van de tango, roept het beeld van vergane glorie op. Het tijdschrift “The Economist” maakte onlangs nochtans duidelijk dat Argentinië in 1914 tot de tien rijkste landen ter wereld behoorde. Nu is het beeld heel anders. Uit de tel...
lees verder
Jozef Lievens

JBC: Het blijft in de familie...

Canvas maakte in 2014 de reeks “Het blijft in de familie”, gewijd aan Vlaamse familiebedrijven. In de eerste aflevering keken we achter de schermen bij decoratie-tycoon Axel Vervoordt en familie. Vorige week was de familie Claes van JBC aan de beurt....
lees verder
Patrick De Schutter

Pleidooi voor een betere financiële kennis bij bestuurders

“Patrick, als je binnenkort eens een paar uur vrij kunt maken voor mij, dat zou me plezier doen, want ik zou nu toch wel graag eens begrijpen hoe het juist zit met dat debet- en creditgedoe”. Het was een vraag die ik in 1999 kreeg van de toenmalige g...
lees verder
Jozef Lievens

Raad van advies in de lift

Governance in familiebedrijven dreigt eenheidsworst te worden, waarbij alle regeltjes op alle bedrijven losgelaten worden. Nochtans bestaat er op het vlak van governance een grote kloof te tussen grote en kleine familiebedrijven. Uit onderzoek van pr...
lees verder
Jozef Lievens

Alle familietakken in de raad van bestuur?

In een naamloze vennootschap ligt het zwaartepunt van de macht bij de raad van bestuur. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die beslist bij gewone meerderheid. Wanneer de aandelen verspreid zijn over verschillende takken gebeu...
lees verder
Jozef Lievens

Uitdagingen voor de niet-familiale CEO

De Rothschild-bankiersdynastie heeft voor het eerst in haar tweehonderdjarige geschiedenis een niet-familiale CEO heeft benoemd. Hetzelfde gebeurde in Alcopa, het familiebedrijf van de familie Moorkens. Daar volgt een externe CEO Dominique Moorkens o...
lees verder

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer