Lange termijn succesfactoren voor het familiebedrijf

Sofie Lerut

Op de volgende Dag van het Familiebedrijf zal Fons Van Dyck het hebben over zijn boek "De onsterfelijke onderneming", waarin hij op zoek is gegaan naar de geheime recepten van ondernemingen die aan de top blijven in deze disruptieve tijden. Een recente internationale studie somt alvast enkele belangrijke succesfactoren op.

Een internationale studie waaraan 791 familiebedrijven uit 58 landen deelnamen peilde naar succesfactoren op lange termijn en in het bijzonder de manier waarop de langetermijnvisie, die zo kenmerkend is voor familiebedrijven, verzoend wordt met vereisten en noodwendigheden die zich op korte termijn stellen.[1]

In de studie worden vier kritische factoren vermeld:

1. Eigenaarschap

Het familiebedrijf op lange termijn in familiale handen te houden, is voor veel families een doel op zich. Op de Dag van het Familiebedrijf 2016 verwoordde Johan Willemen van Willemen Groep dit als volgt: “Voor mij zijn de langetermijnvisie, de continuïteit en de voortzetting van de onderneming als familiebedrijf het uitgangspunt”. Deze intentie draagt ertoe bij dat men op langere termijn denkt, en is gelinkt aan andere doelstellingen zoals het vergroten van de familiale betrokkenheid bij het bedrijf.[2]

2. Opvolging

Het is belangrijk een opvolgingsplan (of -proces) te hebben voor de leiding en voor de eigendom van het familiebedrijf. Nochtans blijkt ook uit deze studie dat veel familiebedrijven hier niet mee bezig zijn: zo zegt bijvoorbeeld 34% van de bevraagden geen enkel (formeel noch informeel) opvolgingsplan te hebben voor de functie van CEO. Naast de meer formele planning is het van even groot belang de volgende generatie tijdig betrokken te maken (of te houden) bij het familiebedrijf. Familiale governance kan daarin een belangrijke rol spelen, onder meer door gelegenheden te creëren voor de jongere generatie om het bedrijf, de familiewaarden en de familiale visie te leren kennen.

3. Strategie

Een derde succesfactor die in de studie wordt benadrukt, is het hebben van een goede strategie voor het familiebedrijf. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar de uitdaging bestaat erin als bedrijfsleiding een strategie te bepalen die 1) weliswaar toelaat voldoende snel en flexibel in te spelen op nieuwe omstandigheden (bijvoorbeeld wijzigingen in de markt) maar anderzijds toch een voldoende lange termijn horizon inhoudt en dus niet louter reactief is, en 2) strookt met de langetermijnvisie van de familie als eigenaars.

4. Governance

Ten slotte benadrukt de studie het nut van goede governance, zowel van het bedrijf als van de familie. De familiale governance kan zorgen voor betrokkenheid, duidelijkheid en betere familiale verstandhouding. Zeer terecht beklemtoont de studie ook dat familiale governance geen standaard set van regels of afspraken is: governance kan enkel effectief zijn als ze afgestemd is op de specifieke doelstellingen, cultuur en dynamieken die spelen binnen elke individuele familie.

Op het vlak van de bedrijfsgovernance wordt het nut benadrukt van derden in het bestuur van het familiebedrijf[3].

De volgende Dag van het Familiebedrijf sluit hierbij aan en zal u alvast inspiratie bieden, met het thema “aan de slag met de raad van bestuur / raad van advies in uw familiebedrijf”.

Voor info en inschrijving voor de Dag van het Familiebedrijf 2019 klikt u op onderstaande link.

Dag van het Familiebedrijf 2019

Sofie Lerut
Roots Advocaten

[1] “Long-term goals, meet short-term drive”, Global family business survey 2019

[2] Lees hier meer over het verantwoordelijk eigenaarschap in een familiebedrijf.

[3] Lees hier meer over de actieve raad van bestuur met derden.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer