Governance: comités kunnen beter

Jozef Lievens

Het grote governance onderzoek, dat op 1 oktober tijdens de Dag van het Familiebedrijf werd voorgesteld, toonde aan dat familiebedrijven op veel vlakken grote vooruitgang hebben geboekt. Toch waren er ook aandachtpunten. Zo maken slechts 15 percent van de familiebedrijven gebruik van comités.

Comités worden in de schoot van de raad van bestuur opgericht om advies te geven aan de raad van bestuur. De Code Buysse III voorziet in de eventuele oprichting van een audit- en financieel comité, een benoemingscomité, een strategisch comité en een remuneratiecomité.

Vooral het remuneratiecomité kan veel conflicten in familiebedrijven voorkomen. Discussies over verloning kunnen immers voor veel frustratie zorgen. Het gevaar bestaat dat bekwame familieleden het familiebedrijf verlaten omdat zij niet correct vergoed worden. Ook is het onrechtvaardig dat familieleden een vergoeding ontvangen die niet in verhouding staat tot hun bekwaamheid en prestaties. Bovendien moet het vergoedingsbeleid voor familieleden congruent zijn met de verloning van niet-familiale medewerkers.

Om een en ander te stroomlijnen installeren steeds meer families een remuneratiecomité in het familiebedrijf. Groot voordeel is dat over de vergoeding niet meer beslist wordt door de familiale gedelegeerd-bestuurder of de pater familias, zoals dat in de overgrote meerderheid van de familiebedrijven het geval is. In zijn plaats komt de objectieve toets door het remuneratiecomité.

Deze objectiviteit zal vanzelfsprekend maar bereikt worden, indien het remuneratiecomité op correcte en geloofwaardige wijze is samengesteld. Naar de familie toe zal dit slechts het geval zijn indien voldoende externe bestuurders in het remuneratiecomité zijn opgenomen. Daarvoor moeten vanzelfsprekend externe bestuurders deel uitmaken van de raad van bestuur van het familiebedrijf. Idealiter bestaat de meerderheid van het remuneratiecomité uit externe bestuurders.

In familiebedrijven kan de opdracht van het remuneratiecomité op nuttige wijze verruimd worden. Het is perfect mogelijk dat het remuneratiecomité niet alleen aanbevelingen doet voor het familiale management, maar ook voor alle familieleden die in het familiebedrijf werkzaam zijn. Veel remuneratiecomités laten zich overigens bijstaan door HR-specialisten die hen nuttige benchmarks kunnen aanreiken.

Jozef Lievens
Roots Advocaten

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer