Alle publicaties

Een sterk eigenaarsteam, troef voor het familiebedrijf

Eigenaarsteams spelen een cruciale rol in familiebedrijven. Hoe hechter het team, hoe meer competitief voordeel dit oplevert voor het familiebedrijf.
In dit boek worden de succesfactoren van eigenaarsteams beschreven:

  • Gedeelde eigenaarsvisie
  • Engagement en inzet
  • Duidelijke toebedeling van rollen
  • Constructieve relaties
  • Efficiënte teamorganisatie

Jozef Lievens beschrijft deze succesfactoren vanuit zijn rijke praktijkervaring als adviseur van familiebedrijven. Jozef Lievens is partner bij Roots Advocaten en adviseur voor familiebedrijven. Hij is tevens professor aan de EHSAL Management School en co-gedelegeerd bestuurder van familiebedrijf.be.

U bestelt het boek hier.

Betrokken eigenaars, sterke familiebedrijven

77% van de Belgische bedrijven met personeel is een familiebedrijf. Hun belang voor de economie valt dan ook niet te onderschatten. Duurzaam succes valt vaak terug te brengen op een verschillende factoren, die echter vaak terugkomen op dezelfde sleutel: het betrokken eigenaarschap. Dit boek verschaft inzicht in deze dynamiek en zet je op weg naar een succesvolle toekomst voor de volgende generaties.

Hier verkrijgbaar

Het familiebedrijf in vraag en antwoord

In deze nieuwe uitgave gaan de auteurs dieper in op de belangrijkste uitdagingen voor familiebedrijven. In dit eerste deel staan de familie en relaties centraal.

Het familiebedrijf in vraag en antwoord (deel 2)

Een nieuw hoofdstuk in dit Q&A boek voor zij die nauw bezig zijn met familiebedrijven. In dit tweede deel houden de auteurs de professionalisering binnen familiebedrijven tegen het licht.

Hoe succesvol is uw familiebedrijf?

Negen op de tien familiebedrijven overleven de derde generatie niet. Vanuit deze onthutsende vaststelling gingen de bedrijfsrevisoren Patrick De Schutter en Thierry Van Loocke bij familiebedrijven die daar wel in slagen, op zoek naar de factoren die hun succes verklaren. Deze succesfactoren bundelden ze in een praktisch doe-boek, waarin familiebedrijfsleiders onder meer een handige checklist vinden om de professionaliteitsgraad van hun familiebedrijf te meten en aldus te achterhalen hoe ze hun bedrijfsvoering kunnen optimaliseren om de continuïteit van hun familiebedrijf te verzekeren.

Opvolging in het familiebedrijf

In hun nieuwe boek "Opvolging in het familiebedrijf: de vijf essentiële vragen" leggen Jozef Lievens en Johan Lambrecht de essentie van het opvolgingsproces bloot. Uit hun jarenlange ervaring blijkt immers dat opvolging neerkomt op het vinden van een antwoord op vijf vragen: waar gaat het familiebedrijf naartoe, wie wordt de nieuwe leider, wat wordt het toekomstig bestuursmodel, welke rol zal iedereen spelen en hoe wordt de eigendom overgedragen.

Met uw familiebedrijf naar de Champions League

Een familiebedrijf leiden is niet makkelijk. De uitdaging bestaat erin een evenwicht te vinden tussen het bedrijf en de familie, de aandeelhouders en de individuele familieleden. Wordt dit evenwicht niet bereikt, dan kan een familiebedrijf een hel zijn. Is dat wel het geval, dan zal het familiebedrijf meestal beter presteren dan een niet-familiebedrijf.

Na een diepgaande studie van deze problematiek komen de professoren Lievens en Lambrecht tot de conclusie dat er zes hefbomen zijn om de familie, het bedrijf, de aandeelhouders en de individuele familieleden op één lijn te krijgen en in de Champions League te geraken : de gedeelde eigenaarsvisie, governance van het bedrijf en van de familie, goede onderlinge relaties, strategie en professioneel management, planning van de opvolging en leiderschap. Deze hefbomen worden uitgebreid besproken door de auteurs, die hun jarenlange academische én praktische ervaring delen met de lezer.

Dit boek is bedoeld voor (toekomstige) eigenaars, bestuurders en managers van familiebedrijven – maar evenzeer voor al wie geïnteresseerd is in de economie. De familiebedrijven maken immers 84 % uit van alle ondernemingen en bekleden een centrale plaats in het Belgisch economisch weefsel.

De familieboom snoeien

Wanneer een familiebedrijf naar de volgende generatie gaat, kan het geconfronteerd worden met meer complexiteit: meer aandeelhouders, familietakken, familiale leidinggevenden, ...

Bedrijfsfamilies kunnen formele instrumenten (familiaal charter, familievergaderingen, ...) hanteren om die complexere familiale relaties te beheren.

Bedrijfsfamilies kunnen de nakende of bestaande complexiteit ook beantwoorden met het invoeren van eenvoud in de eigendoms-, bestuurs- en/of managementstructuren. Ze snoeien dan de familieboom: vermindering van het aantal aandeelhouders, van het aantal leidinggevenden, van het aantal familietakken, enzovoort.

De vragen 'Wat, waarom en hoe snoeien?' en 'Wat zijn de gevolgen hiervan?' komen uitvoerig in dit boek aan bod en ze worden vanuit verschillende invalshoeken belicht (management, familiaal, juridisch-fiscaal, ...).

Het roer uit handen

De voorbije jaren vloeide er al heel wat inkt over de opvolging van het familiebedrijf. Maar een werk over de rol en het verdere leven van de overdragende ondernemer bestaat nog niet.

Nochtans is de overdracht van de dagelijkse leiding en van de eigendom van het bedrijf aan familiale opvolgers voor heel veel ondernemers moeilijk. Het bedrijf is immers hun kind.

In dit baanbrekende boek leggen Johan Lambrecht en Jozef Lievens uit waarom het 'loslaten' van het bedrijf een zware emotionele beproeving kan zijn. Ondernemers en hun omgeving kunnen zich daartegen wapenen. Daartoe belichten de auteurs de verschillende rollen van de ondernemer-overdrager tijdens en na het proces van de overdracht. Het boek maakt duidelijk dat ondernemers niet in het zwarte gat hoeven te vallen. De overdracht van het familiebedrijf betekent voor hen niet het einde als zij het laten evolueren van kind naar kleinkind.