Nieuwe regels voor de algemene vergadering van uw familiebedrijf in coronatijden

Het Familiebedrijf

In veel vennootschappen is de komende weken een algemene vergadering gepland, onder meer om de jaarrekening binnen de wettelijke termijn goed te keuren. De huidige Covid19-maatregelen bemoeilijken echter de praktische organisatie. Het vennootschapsrecht kent vandaag weliswaar reeds de mogelijkheid om op afstand te stemmen, maar deze mogelijkheid moest statutair zijn voorzien. Een KB, dat gisteren werd gepubliceerd op initiatief van Minister Geens, creëert nu verschillende bijkomende mogelijkheden om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Stemmen en vragen stellen op afstand

Een eerste mogelijkheid bestaat erin de algemene vergadering te laten doorgaan met een minimale fysieke aanwezigheid. Het bestuursorgaan kan - ook zonder expliciete statutaire toelating en zelfs als de bijeenroeping al werd verstuurd – deelnemers aan de algemene vergadering verplichten vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen of een volmacht te verlenen aan een welbepaalde persoon. De volmacht moet wel specifieke steminstructies bevatten. Het bestuursorgaan kan in dit geval ook verbieden dat aandeelhouders fysiek aanwezig zijn op de algemene vergadering én het kan de deelnemers verplichten om alleen schriftelijke vragen te stellen. Leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en de commissaris, mogen via een conference call of via videoconferentie deelnemen aan de algemene vergadering. Als er beslissingen bij authentieke akte moeten genomen worden, volstaat het verder dat één lid van het bestuursorgaan fysiek aanwezig is voor de notaris.

Uitstel

Het bestuursorgaan krijgt daarnaast de mogelijkheid om een algemene vergadering uit te stellen tot een latere datum. Dit zal ook gelden wanneer de algemene vergadering reeds is bijeengeroepen. De aandeelhouders moeten wel op een gepaste manier worden ingelicht. Tegelijk wordt de uiterste datum om de jaarrekening goed te keuren (normaal zes maand na afsluiting boekjaar) en neer te leggen (normaal zeven maand na afsluiting boekjaar) met 10 weken verlengd.

Versoepelen vergaderingen bestuursorgaan

Tot slot maakt het KB ook het vergaderen van collegiale bestuursorganen makkelijker: die vergaderingen kunnen met elk telecommunicatiemiddel dat een gezamenlijke beraadslaging toelaat worden gehouden, dus onder meer via conference calls, Skype, Zoom.

De maatregelen hebben uitwerking vanaf 1 maart 2020. Ze gelden ook voor reeds bijeengeroepen vergaderingen. De vergaderingen mogen wel nog niet hebben plaatsgevonden. De maatregelen blijven gelden tot 3 mei 2020, maar deze datum kan worden verlengd.

Evelyne Terryn
Roots Advocaten

Voor meer info: Roots Advocateninfo@rootsadvocaten.be

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer