Informeel management is een extra troef in familiebedrijven

Sofie Lerut

Uit een recent Nederlands onderzoek onder meer dan vijfhonderd familiebedrijven en bijna driehonderd niet-familiebedrijven is gebleken dat familiebedrijven over het algemeen beter scoren op het vlak van informeel management, én dat dit een troef is voor familiebedrijven: het maakt hen financieel succesvoller, productiever en innovatiever.

Niet-familiebedrijven doen, zo blijkt uit deze studie, voornamelijk beroep op formele managementtools zoals uitgeschreven KPI’s, kwaliteitsnormen, quota en regels. Men streeft met andere woorden vooral naar rationele, controleerbare beslissingsmethodes en scherp gedefinieerde doelen.

Familiebedrijven blijken even goed te scoren op het vlak van dat formeel management, maar investeren daarnaast substantieel meer in informeel management. Daaronder verstaat men niet-vastgelegde gewoonten en gedragsregels, waarbij ervaring en intuïtie meer meespelen bij het nemen van beslissingen. Daarnaast gaat het ook om het gericht zijn op langetermijndoelstellingen die geënt zijn op de waarden en de identiteit van de familie en het familiebedrijf. Ten aanzien van medewerkers gaat men die doelen meer koppelen aan de langetermijnrelatie en de zingeving op de werkvloer, eerder dan aan beloningen en promotiekansen.

Het zijn volgens deze studie* precies die informele aspecten die – veel meer dan het formele management – een invloed hebben op de prestaties van de onderneming. De onderzochte familiebedrijven scoren gemiddeld significant beter dan de niet-familiebedrijven op het vlak van werknemersprestaties, proces- en productinnovatie, omzet en EBITDA. Zo blijken familiebedrijven vaker een klimaat te creëren dat innovatieve ideeën van binnenuit stimuleert.

Meer specifiek werden een aantal domeinen geïdentificeerd waarin familiebedrijven een voorsprong hebben op niet-familiebedrijven: duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, aandeelhoudersrelaties, investeringstermijn en beslissingsstijl.

Een waardengedreven beleid vanuit een langetermijnperspectief is met andere woorden een echte hefboom, gekoppeld aan een duidelijke eigenaarsvisie die de krijtlijnen en de richting aangeeft voor dat beleid.

Tot slot enkele tips die uit de studie kunnen afgeleid worden:

  • Wees u bewust van het competitief voordeel dat deze informele aspecten kunnen genereren en werk er dan ook ook bewust en gestructureerd aan.
  • Ontwikkel een bedrijfscultuur waarin individuele verantwoordelijkheid en initiatieven worden gestimuleerd.
  • Investeer in goede relaties met klanten, leveranciers en andere stakeholders.
  • En vooral: bepaal een duidelijke eigenaarsvisie en definieer de waarden van het familiebedrijf, kies van daaruit doelstellingen daarmee in lijn zijn, en hou de lange termijn voor ogen.


Sofie Lerut

Roots Advocaten

*Erasmus Centre for Family Business, 2022
Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer