Het belang van vrouwen in het familiebedrijf

Patrick De Schutter

Net voor de zomer verscheen een interessante studie van consultant EY omtrent “The importance of Women in Family Businesses”. Dit onderzoek is gebaseerd op een bevraging van meer dan 500 vooraanstaande familiebedrijven wereldwijd. Ik deel graag enkele tot de verbeelding sprekende conclusies met u.

De grootste en langst bestaande familiebedrijven hebben de gewoonte om vrouwelijk talent sneller en tot hogere verantwoordelijkheidsniveaus te laten doorgroeien dan de niet-familiebedrijven.

Familiebedrijven geloven in de waarde van vrouwelijk leiderschap, zowel van vrouwelijke familieleden als niet-familieleden.

De onderzochte bedrijven hadden gemiddeld 1,14 vrouwen in hoge leiderschapsposities, inclusief vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur. Maar ook gemiddeld 3,5 vrouwelijke topkaderleden die niet tot de familie behoorden, wat een substantieel hoger gemiddelde is dan in niet-familiebedrijven.

De onderzochte familiebedrijven hebben een gestructureerde aanpak en processen om de doorstroming van vrouwelijk talent naar de topfuncties te verzekeren: gemiddeld bereiden zij vier vrouwen voor om topfuncties te bekleden op middellange termijn.

De bevraagde bedrijven bevestigen dat door het stimuleren van vrouwen in topfuncties er een bedrijfscultuur wordt gecreëerd waarin jongere vrouwen veel gemotiveerder zijn en meer plezier hebben in hun job. Bovendien komt het verloop van vrouwen veel lager te liggen, wat de efficiëntie en de personeelskosten positief beïnvloedt.

Familiebedrijven denken en werken op de lange termijn. Hun ultieme doelstelling is de succesvolle continuïteit over generaties heen, die zowel de bedrijfs- als de familiebelangen behartigt, op basis van een stabiele en gezonde groei. Vrouwen, kunnen, zeker omwille van hun specifieke manier van denken en handelen, sterk bijdragen tot het realiseren van deze doelstellingen.

Laat ons dus samen verder werken aan het afbreken van het fameuze “glazen plafond” en streven naar meer vrouwen in topfuncties in familiebedrijven en bij uitbreiding in alle bedrijven, want ze zijn het meer dan waard!

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer