Familiale CEO’s: geen nuance in het debat rond Van Hool

Jozef Lievens

In het debat rond de zieltogende busbouwer Van Hool worden opinies geventileerd die grote verbazing wekken. Zo werd gesteld dat familiebedrijven van een zekere omvang beter geleid worden door een niet-familiale manager met een stevige staat van dienst. Hoezo? Heeft Jef Colruyt als CEO de gelijknamige vennootschap dan niet goed geleid? Heeft hij niet decennia na elkaar de Bel 20 geklopt en werd hij daarvoor niet met lof overladen in de financiële pers?

Werden de strategische zetten van Jan Boone (Lotus Bakeries) recent niet bewierookt? En wat met Guido Vanherpe (La Lorraine), Michel Moortgat (Duvel), Greg Aertsen (Aertsen), Dominique Valcke (Stadsbader), Wouter Torfs (Schoenen Torfs) of Carl Dewulf (LVD)? Zijn zij geen topmanagers meer? En wat met het feit dat de “Onderneming van het Jaar” de jongste jaren alleen maar familiebedrijven kent als laureaat, die meestal door een familiale CEO geleid worden?

Conclusie is dat in het debat rond Van Hool de emoties hoog oplaaien en de nuance verdwenen is. En nuance is in deze materie belangrijk.

Een familiebedrijf kan succesvol geleid door een familielid of door een externe CEO, als de familie hiervoor opteert (en sommige families doen dit bewust), er onvoldoende familiaal talent aanwezig is of de familieleden de CEO-functie niet willen vervullen.

Het spreekt vanzelf dat de familiale leider aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Hij moet de nodige ambitie en engagement hebben en de juiste attitude. Bovenal zijn er een aantal competenties vereist. In het competentieframework, dat we in Het Familiebedrijf hebben ontwikkeld samen met Laura Lannoo, ligt de nadruk op leiderschap, ondernemerschap, management en networking. In geval van twijfel kan een assessment uitsluitsel geven of de familiale kandidaat-CEO geschikt is. Maar zoals de bovenvermelde voor beelden aantonen: indien deze voorwaarden vervuld zijn, kan een familiale CEO even goed of zelfs – veel – beter zijn dan een niet-familiale CEO.

Jozef Lievens
Roots Advocaten
Het Familiebedrijf

- 16/04/2024

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer