Met een family charter verdient u geld

Jozef Lievens

Het verband tussen allerlei governance praktijken en de financiele performantie van een familiebedrijf is al geruime tijd een heet hangijzer. Stel dat u in uw familiebedrijf externe bestuurders benoemt, zoals de Code Buysse voorschrijft, zal uw familiebedrijf dan in de toekomst meer winst maken? Het verband tussen beide is niet evident. Er zijn studies die een positief verband aantonen. Er zijn er echter evenveel studies die het verband ontkennen. Wél is men het erover eens dat familiale aandeelhouders een beter gevoel hebben bij de werking van de raad van bestuur wanneer externen deel uitmaken van die raad. Het klankbord dat de externe bestuurders bieden, zal daar niet vreemd aan zijn.

Tot nu toe waren er vrijwel geen studies over het verband tussen familiale governance en de financiële performantie van het familiebedrijf. Daar is nu verandering ingekomen met een studie van twee onderzoekers van de Universiteit van Oviedo. Zij onderzochten meer bepaald of er een verband is tussen de redactie van een familiaal charter en de financiële performantie van het familiebedrijf. Hun resultaten zijn positief: men bemerkt binnen de twee jaar na de redactie van een familiaal charter een stijging van zowel de return on assets als de return on equity. Waarom zou dat het geval zijn? De onderzoekers veronderstellen dat goede afspraken tussen familiale aandeelhouders het risico op conflicten en de negatieve invloed van de inmenging van de familie in het management verkleinen.

Het onderzoek bevat nog andere interessante informatie. De redactie van een familiaal charter duurt gemiddeld zes tot acht maanden. Het charter zelf beslaat tussen de 20 en 70 pagina’s. Dit is gelijkaardig voor de charters waarvan het Instituut voor het Familiebedrijf de totstandkoming begeleidt. De onderzoekers merken ook nog op dat men beter aan de redactie van een charter begint wanneer er niet te veel spanningen zijn in de familie. En ze hebben gelijk: als er te veel conflict in de lucht hangt, moet dat eerst opgeruimd worden vooraleer men samen over moeilijke onderwerpen kan discussiëren. Begin er dus aan wanneer de verstandhouding goed zit, ook al wordt de urgentie dan misschien minder scherp aangevoeld.

Misschien is de redactie van een familiaal charter toe te voegen aan de goede voornemens voor 2018?

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer