Best practices voor de groei van bedrijf en familie

Jozef Lievens

Wat als het bedrijf en de familie groeien? Dat was het thema van de Dag van het Familiebedrijf, die dinsdag jongstleden zorgde voor een volle Handelsbeurs in Gent. Zoals elk jaar werd het thema geïllustreerd met boeiende cases van SCE, LVD Company, Van Roey en Etex. Welke lessen kunnen we uit deze cases en de tussenkomsten van de diverse experten trekken?

Het groeiende bedrijf

Na de start-up fase volgt voor succesvolle familiebedrijven een fase van expansie. Dit heeft vaak groeipijnen tot gevolg, waardoor de organisatie in overdrive geraakt. Het is dan van belang dat er professionele operationele en managementsystemen worden ingevoerd. Even pas op de plaats maken dus om tijdig te professionaliseren. Om draagvlak voor deze verandering te creëren dient het personeel erbij betrokken te worden en dient discipline in de volledige organisatie te worden gebracht.

Mature bedrijven hebben dan weer andere uitdagingen. Voor hen is het cruciaal om ondernemend te blijven. Innovatie is voor hen het ordewoord, zoals de cases van LVD Company en Van Roey op de Dag van het Familiebedrijf illustreerden.

De groeiende familie

"Bij ons is het bestuur georganiseerd alsof we beursgenoteerd zouden zijn," zei Etex-voorzitter Jean-Louis de Cartier op de Dag. Dat betekent de raad van bestuur evenwichtig samenstellen (Etex heeft een meerderheid van niet-familiale bestuurders), de juiste agenda behandelen en in voorkomend geval comités installeren.

In alle cases werd onderstreept dat groeiende families afspraken moeten maken, meestal in de vorm van een familiaal charter. Daarbij wordt vertrokken van een langetermijnvisie, die familiebedrijven duidelijk een competitief voordeel oplevert.

De meeste families besteden aandacht aan de voorbereiding en opleiding van de nieuwe generatie. Op dat vlak zijn stages voor jonge toekomstige aandeelhouders erg populair.

Ten slotte viel het op dat zowel Van Roey als Etex zwaar inzetten op extern, niet-familiaal management. Naast een beroep op professioneel management is het vooral de bedoeling om op die manier de dynamiek van het familiebedrijf te stimuleren. Als de familie veel aandeelhouders telt – bij Etex zijn dat er 120 – worden bovendien moeilijke discussies vermeden.

Jozef Lievens
Partner Roots Advocaten

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer