Governance in familiebedrijven is anders

Jozef Lievens

Er valt veel te zeggen voor de bewering dat governance in familiebedrijven verschilt van governance in niet-familiebedrijven. Maar geldt dat ook voor beursgenoteerde familiebedrijven? De consultant Spencer Stuart heeft dit recent in een interessante studie uitgezocht.

Spencer Stuart gaat ervan uit dat 50% van de BEL 20 ondernemingen en 47 % van de Bel Mid ondernemingen familiebedrijven zijn.

Op een groot aantal vlakken is er weinig of geen verschil te merken tussen beursgenoteerde familiebedrijven en niet-familiebedrijven: de omvang van de raad van bestuur, de aanwezigheid van de CEO in de raad van bestuur, diversiteit en leeftijd van de bestuurders.

Het grootste verschil tussen governance in beursgenoteerde familiebedrijven en niet-familiebedrijven zit hem in het aantal onafhankelijke bestuurders. In familiebedrijven is 38,4% van de bestuurders onafhankelijk, in niet-familiebedrijven is dat 46%. Het verschil is zelfs groter met betrekking tot voorzitters van de raad van bestuur: slechts 21,4% van de familiebedrijven hebben een onafhankelijk voorzitter, bij niet-familiebedrijven is dat 50%.

Een ander verschil is te vinden in het aantal jaren dat bestuurders in de raad van bestuur zetelen: bij familiebedrijven is dat gemiddeld 7,3 jaar en in niet-familiebedrijven gemiddeld 4,8 jaar.

Voorzitters van familiebedrijven hanteren gemiddeld gedurende 14,7 jaar de voorzittershamer, terwijl dat in niet-familiebedrijven maar de helft zo lang is. CEO’s in familiebedrijven staan gemiddeld 9,8 jaar aan het roer tegenover 6,9 jaar in niet-familiebedrijven.

Ook op het vlak van de vergoeding zijn er verschillen. Niet-uitvoerende bestuurders verdienen gemiddeld 7,4% meer in niet-familiebedrijven. Voorzitters verdienen dan weer 26,3% meer in familiebedrijven. Het vaste bedrag van de vergoeding is hoger in familiebedrijven.

Hoe het met de governance gesteld is in niet-beursgenoteerde ondernemingen is het thema van onze jaarlijkse Dag van het Familiebedrijf die plaatsgrijpt op 1 oktober 2019. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Jozef Lievens

Roots Advocaten

IFB

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer