Relevante artikels

Gastblog Bank Van Breda

Uw bedrijf verkopen: tijdig plannen

Niet elk familiebedrijf beschikt over een familiale opvolger in de volgende generatie. Soms zijn er gegronde redenen om het familiebedrijf te verkopen. De familiale onderneming uit handen geven is echter niet vanzelfsprekend. De belangrijkste succesf...
lees verder
Laura Lannoo

Elke family office heeft een family office charter nodig

Het family office zit in de lift. Ook hier mogen bedrijfsfamilies echter niet over één nacht ijs gaan. De oprichting van een family office moet grondig voorbereid worden. Bovendien is het sterk aan te bevelen om afspraken in een family office charter...
lees verder
Jozef Lievens

Familievergaderingen: communiceer vanuit het hart

Het scenario is gekend. Na veel discussies wordt er beslist om een familievergadering te organiseren waarop men de familiale eigenaars wil informeren over het reilen en zeilen van het familiebedrijf.
lees verder
Sofie Lerut

Hoe werkt u aan de professionalisering van uw bedrijfsfamilie?

Het belang van de professionalisering van het eigenaarschap in een familiebedrijf kan niet overschat worden. Hieraan moet bewust gewerkt worden zodat de familie een eendrachtige en goed functionerende groep wordt, en een efficiënte en competente spel...
lees verder
Jozef Lievens

Lerende bedrijfsfamilies boven

Het succes van bedrijfsfamilies wordt steeds meer bepaald door hun vermogen om nieuwe zaken aan te leren. Wat is hier de reden voor en hoe kunnen bedrijfsfamilies hun leervermogen optimaliseren?
lees verder
Jozef Lievens

Waarom familiebedrijven falen

Harold Boël, CEO van de beurgenoteerde familiale holding Sofina, sloot een recent interview met De Tijd af met volgende raadselachtige woorden: “Tolstoi zei: ‘Alle gelukkige gezinnen zijn hetzelfde, maar elk gezin is ongelukkig op zijn manier’. Voor ...
lees verder
Sofie Lerut

Hoe bereid je toekomstige eigenaars voor op hun rol?

De systematische en doelgerichte vorming van familieleden tot goede eigenaars is een essentieel onderdeel van de professionalisering van het familiebedrijf. Die vorming kan betrekking hebben op gerichte zakelijke of bedrijfseconomische kennis, op asp...
lees verder
Jozef Lievens

Zit de externe CEO best in de raad van bestuur van het familiebedrijf?

Vaak wordt ons de vraag gesteld of het aangewezen is dat een externe CEO deel uitmaakt van de raad van bestuur van een familiebedrijf. Op deze vraag past een genuanceerd antwoord.
lees verder
Jozef Lievens

Governance: Wat is de purpose van uw familiebedrijf?

Wat is de purpose van uw familiebedrijf? Menig familiaal ondernemer zal met de ogen knipperen wanneer hem deze vraag wordt gesteld. Ondernemers zijn goed vertrouwd met de begrippen visie en missie van hun onderneming, maar minder met het concept pur...
lees verder
Jozef Lievens

De magische governance formule

Familiebedrijven zijn vaak op zoek naar manieren om hun governance te verbeteren. Zij kunnen zich daarbij baseren op mijn magische governance formule*. De magische governance formule luidt als volgt: Goede Governance = Transparantie x Communicatie x...
lees verder
Sofie Lerut

Uw opvolgers betrokken maken bij het familiebedrijf: ook informele aspecten zijn van tel!

In de voorbije decennia is heel wat inkt gevloeid over governance in familiebedrijven. Op het vlak van governance van de familie is daarbij voornamelijk aandacht besteed aan formele governance mechanismen zoals familiecharters, familievergaderingen e...
lees verder
Sofie Lerut

Familiale leiding kan ook professioneel zijn

Wanneer de professionalisering van het familiebedrijf ter sprake komt, wordt vaak gedacht aan een overgang van familiale bedrijfsleiding naar niet-familiale bedrijfsleiding, alsof niet-familiale bedrijfsleiding per definitie professioneler is. Dit is...
lees verder
Sofie Lerut

Bewust werken aan open communicatie in uw familie(bedrijf): embrace the differences

In onze praktijk zien wij nog steeds geregeld families die weinig of slecht communiceren. Dat leidt niet zelden tot misverstanden, foute veronderstellingen, sluimerende ergernissen of open conflicten die onvermijdelijk ook een impact hebben op het fa...
lees verder
Sofie Lerut

Het toenemend belang van professioneel eigenaarschap: vijf pijlers

Het belang van de professionalisering van het eigenaarschap komt steeds meer op de voorgrond in familiebedrijven. Ook het Amerikaanse Family Firm Institute (FFI) heeft recent een studie gewijd aan de professionalisering van de familie als eigenaar. H...
lees verder
Sofie Lerut

Het familieforum als hefboom voor grotere betrokkenheid van de familie

Naarmate het familiebedrijf ouder wordt en het aandeelhouderschap meer verspreid geraakt, wordt het steeds belangrijker het aandeelhouderschap professioneel aan te pakken en ervoor te zorgen dat de aandeelhouders betrokken eigenaars worden. Een van d...
lees verder
Jozef Lievens

Opvolging: belangrijke shift in de leeftijden?

De twee voornaamste acteurs in de opvolging zijn de overdrager en de opvolger. Voor beide acteurs zijn er leeftijdsperiodes waarbinnen de opvolging zich idealiter afspeelt. De meeste overdragers lieten tot nu toe hun rol als leider los wanneer zij tu...
lees verder
Jozef Lievens

Hoe de opvolging van je familiebedrijf bespreekbaar maken?

Voor de senior generatie is het onderwerp van de opvolging dikwijls taboe. De kandidaat-opvolgers zijn dan weer te schroomvol om het onderwerp aan te kaarten. Zij vrezen dat zij als inhalig worden aanzien. Daardoor gebeurt het vaak dat er gedurende j...
lees verder
Jozef Lievens

Moeten alle familietakken in de raad van bestuur zetelen?

Als familiebedrijven opklimmen in de generaties, gebeurt het vaak dat de aandelen verspreid zijn over verschillende takken. Een heikel punt wordt dan de vertegenwoordiging van die takken in het bestuur. In een naamloze vennootschap ligt het zwaartep...
lees verder
Jozef Lievens

Een charter is geen mirakeloplossing

De cursus Adviseur Familiebedrijven die het Instituut voor het Familiebedrijf al vele jaren organiseert in samenwerking met de EHSAL Management School is erg interactief. Aan de cursisten wordt gevraagd om de leerstof aan de hand van een eigen case t...
lees verder
Sofie Lerut

Tips voor teams

Steeds vaker zien we in onze praktijk familieleden die op zoek zijn naar de goede manier om als team samen te werken. Topsportcoach Paul Van Den Bosch, die gastspreker was in de IFB-opleiding “Geen baas meer en toch gelukkig”, deelde met ons zijn tip...
lees verder
Jozef Lievens

Best practices voor de groei van bedrijf en familie

Wat als het bedrijf en de familie groeien? Dat was het thema van de Dag van het Familiebedrijf, die dinsdag jongstleden zorgde voor een volle Handelsbeurs in Gent. Zoals elk jaar werd het thema geïllustreerd met boeiende cases van SCE, LVD Company, V...
lees verder
Sofie Lerut

UBO-register: nieuwe verplichtingen voor uw familiebedrijf

De Belgische wetgever introduceerde al in 2017 het UBO-register, maar de praktische werkingsmodaliteiten ervan zijn nu ook vastgelegd in een KB dat in werking treedt op 31 oktober 2018. De bestuurders van vennootschappen hebben tijd tot en met 30 se...
lees verder
Patrick De Schutter

Hoe moet ik als eigenaar van het familiebedrijf de financiële situatie inschatten?

Enkele maanden geleden vond de zevende editie plaats van onze succesopleiding 'Bestuurder in het familiebedrijf'. Eén van de sessies was zoals steeds volledig gewijd aan de evaluatie en inschatting van de financiële positie en situatie van het famili...
lees verder

Competenties voor opvolgers: focus op je troeven en stel je kwetsbaar op

De opvolging in een familiebedrijf is geen eenvoudig proces. Vaak rusten er grote verwachtingen op de kandidaat-opvolgers. In de Opvolgersacademie hebben we samen met de deelnemers enkele sessies opgezet om de belangrijke competenties voor familiale ...
lees verder
Sofie Lerut

Welke kwaliteiten zoekt u in een externe bestuurder?

In een vorige blog beschreven we de voordelen van een actieve raad van bestuur met externe leden. Onder externe bestuurders verstaan we bestuurders die niet behoren tot het management van de onderneming, noch tot de controlerende aandeelhouder (Code ...
lees verder
Jozef Lievens

Ruzie omtrent vergoedingen? Remuneratiecomité brengt oplossing.

In veel familiebedrijven zorgt de verloning van familieleden voor conflicten. Een oplossing bestaat in vaststelling van deze verloning door een remuneratiecomité, dat door de Code Buysse wordt voorgeschreven. Dat de verloning van familieleden in fami...
lees verder
Sofie Lerut

Van papieren raad van bestuur naar actieve raad van bestuur

Nog heel vaak zien we familiebedrijven waar de raad van bestuur enkel pro forma bestaat, de zogenaamde 'papieren raad van bestuur'. Men beperkt zich dan tot het vervullen van de wettelijke formaliteiten, hetgeen neerkomt op ondertekening van een aant...
lees verder
Sofie Lerut

De opstart van een raad van advies of actieve raad van bestuur? Deel informatie!

Familiebedrijven die overwegen van start te gaan met een raad van advies of een actieve raad van bestuur met externen, stellen soms de vraag of de externe die deel zal uitmaken van de raad van advies of raad van bestuur wel voldoende kennis zal hebbe...
lees verder
Jozef Lievens

Wanneer een actieve raad van bestuur?

In veel familiebedrijven bestaat de raad van bestuur slechts op papier. Toch zijn er in het leven van het familiebedrijf scharniermomenten waarop een actieve raad van bestuur een noodzaak wordt. Laat ons een kat een kat noemen: veel familiale onderne...
lees verder
Jozef Lievens

Met een family charter verdient u geld

Het verband tussen allerlei governance praktijken en de financiele performantie van een familiebedrijf is al geruime tijd een heet hangijzer. Stel dat u in uw familiebedrijf externe bestuurders benoemt, zoals de Code Buysse voorschrijft, zal uw famil...
lees verder
Patrick De Schutter

Waar liggen de Europese familiebedrijven wakker van?

Tussen mei en augustus 2017 werd alweer voor de zesde keer een Europese bevraging georganiseerd door KPMG in samenwerking met European Family Business (EFB), een pan-Europese organisatie die instaat voor de belangenbehartiging van familiebedrijven ov...
lees verder
Jozef Lievens

Daniël Coopman: een gepassioneerd pionier

Het overlijden van Daniël Coopman maandag jongstleden dompelt de wereld van het Vlaamse familiebedrijf in rouw. Samen met zijn echtgenote Edith de Baets, een der eerste vrouwelijke licentiaten in de economie, heeft hij Ter Beke uitgebouwd tot een per...
lees verder
Jozef Lievens

Externe managers en familiebedrijven, geen onmogelijk huwelijk

Discussies over de stopgezette samenwerking tussen het familiebedrijf Van de Velde en zijn vroegere niet-familiale CEO veroorzaakten deze week deining. Ze reageerden in de pers op elkaars uitlatingen over die beëindiging. Zonder op de situatie bij Va...
lees verder
Johan Lambrecht

Familiebedrijven & externe managers: een moeilijk huwelijk?

In mei verlaat Stefan Larsson het Amerikaanse familiebedrijf Ralph Lauren, waar hij nog geen twee jaar de niet-familiale CEO is. Als reden van zijn vroegtijdige vertrek wordt verwezen naar grondige meningsverschillen met de 77-jarige stichter over de...
lees verder
Johan Lambrecht

Mythes rond het familiebedrijf: Ze lijden aan het Buddenbrooks-syndroom

Bijna elk land heeft wel een uitdrukking om de ondergang van het familiebedrijf in de derde generatie te typeren. Dit wordt ook het Buddenbrooks-syndroom genoemd, naar de roman van Thomas Mann. In Mexico zegt men bijvoorbeeld: ‘Vader-ondernemer, zoon...
lees verder
Johan Lambrecht

Mythes rond het familiebedrijf: Slechts 13 procent van de familiebedrijven haalt de derde generatie

“Slechts” 13 procent van de familiebedrijven haalt de derde generatie en een “schamele” 3 procent van de familiebedrijven passeert de kaap van die derde generatie. Het zijn vaak aangehaalde cijfers. Maar helaas: ook dit is een mythe. De percentages z...
lees verder
Johan Lambrecht

Mythes rond het familiebedrijf: "Wat goed is voor het bedrijf, is ook goed voor de familie"

De uitspraak “Wat goed is voor het bedrijf, is automatisch goed voor de familie” is typisch voor zij die het familiebedrijf zeer rationeel benaderen. Die rationale aanpak overheerste in de jaren negentig, maar kent ook nu nog vurige aanhangers. Wie z...
lees verder
Johan Lambrecht

Mythes rond het familiebedrijf: "Het zijn kmo's"

In ons land is 99,8 procent van de ondernemingen een kmo of een bedrijf met minder dan 250 werknemers volgens de Europese kmo-definitie. Daarmee is België een kmo-land, maar dat is zeker niet uniek. Ook in andere Europese landen en de Verenigde State...
lees verder
Jozef Lievens

Simpel werkt het best

In het domein van het adviseren van familiebedrijven zijn er vele aanpakken mogelijk. Sommige adviseurs gaan als detectives op zoek naar de oorzaken van de problemen. Zij geloven dat een probleem niet kan opgelost worden zonder dat de historiek ervan...
lees verder
Patrick De Schutter

Het belang van vrouwen in het familiebedrijf

Net voor de zomer verscheen een interessante studie van consultant EY omtrent “The importance of Women in Family Businesses”. Dit onderzoek is gebaseerd op een bevraging van meer dan 500 vooraanstaande familiebedrijven wereldwijd. Ik deel graag enkel...
lees verder
Jozef Lievens

Conflicten in het familiebedrijf zijn anders

De iconische koekjesfabrikant Jules Destrooper is verkocht aan de groep Vandermarliere. Volgens de media ligt een jarenlang conflict tussen de broers Peter en Patrick Destrooper aan de basis van deze verkoop. Over deze zaak kunnen wij ons niet uitspr...
lees verder
Erwin Tielemans

Succesvol communiceren met de familie in het familiebedrijf

Om met de aandeelhouders van een familiebedrijf op één lijn te blijven of te komen, moet er gecommuniceerd worden. En om ervaringen, inzichten en verschillende meningen te bundelen tot een krachtige visie en slimme strategieën is er meer nodig dan ee...
lees verder
Erwin Tielemans

Succes en betrokkenheid in familiebedrijven door Verbindende Communicatie

Goede communicatie is essentieel voor elk bedrijf. In een familiebedrijf spelen er naast zakelijke ook persoonlijke verhoudingen mee. De complexiteit van dit samenspel vraagt des te meer een bewuste communicatie. Hoe zorg je ervoor dat de verschille...
lees verder
Rob Bloemen

Wie maakt de opvolging bespreekbaar?

Het is ongetwijfeld dé hamvraag in tal van familiebedrijven: beginnen wij over de opvolging of beginnen zij? Hoe, waar en wanneer maken we de aflossing van de wacht bespreekbaar, zonder opdringerig te zijn? Te meten aan het succes dat het Instituut v...
lees verder
Sofie Lerut

Harmonie en het belang van het familiaal charter

In een familiebedrijf is het cruciaal dat het bedrijf de steun geniet van een eendrachtige familie. In veel families gaat men uit van tradities en ongeschreven, soms onuitgesproken, afspraken. Maar dat volstaat niet. Zeker wanneer het aantal betrokke...
lees verder
Louis Cauffman

Tips voor een goede relatie bij de familiale overdracht

Opvolging in het familiebedrijf is van nature een moeilijke en complexe aangelegenheid. Toch is het geen onmogelijke opgave. Wel integendeel: als de onderneming niet wordt verkocht en niet failliet gaat, is het een overgangsfase, die voor alle betrok...
lees verder
Sofie Lerut

Tips voor co-preneurs, partners die samen het familiebedrijf runnen

Co-preneurs zijn levenspartners die samen een bedrijf bezitten en runnen. Hoewel dit een vaak voorkomende situatie is, is er nog niet erg veel onderzoek gebeurd naar de invloed van dergelijke werkrelatie op het bedrijf en in het bijzonder de sterktes...
lees verder
Louis Cauffman

Conflicten: geen taboe, maar springplank voor verbetering

Waar verschillende partijen met verschillende belangen met elkaar omgaan, ontstaat er ruimte voor conflict. Conflicten zijn daarom ook een onvermijdelijk onderdeel van het (zakelijke) leven. Ze zijn onontkoombaar en normaal: zonder wrijving kan men g...
lees verder
Rob Bloemen

Een nieuwe rol voor de pater familias

Je mag, los van de praktische gevolgen, de psychologische impact niet onderschatten wanneer je als CEO van een familiebedrijf beslist om de fakkel door te geven. Als je pakweg dertig jaar als pater of mater familias aan het hoofd stond van het bedrij...
lees verder
Jozef Lievens

Alle familietakken in de raad van bestuur?

In een naamloze vennootschap ligt het zwaartepunt van de macht bij de raad van bestuur. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die beslist bij gewone meerderheid. Wanneer de aandelen verspreid zijn over verschillende takken gebeu...
lees verder
Jozef Lievens

Familiale hefbomen voor competitief voordeel

Het familiaal karakter of familiness verklaart het competitief voordeel van familiebedrijven. Maar welke elementen uit het familiaal karakter op dit vlak zijn belangrijk ? Onderzoeken uit alle uithoeken van de wereld hebben de jongste jaren aangetoon...
lees verder

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer