Hoe kan het familieforum bijdragen aan de vorming van Next Gen?

Sofie Lerut

Voor elke bedrijfsfamilie is het cruciaal de Next Gen te vormen en voor te bereiden op hun rol in het familiebedrijf, welke rol dat ook wordt. Het familieforum kan daarin een belangrijke rol spelen.

De oprichting van een familieforum (ook soms familieraad genoemd), is een belangrijke stap in de organisatie van de family governance. Het familieforum verenigt alle familiale eigenaars en vaak ook andere familieleden, bijvoorbeeld kinderen of partners van de eigenaars. Het familieforum is voornamelijk een orgaan van overleg, informatie en communicatie binnen de familie over het familiebedrijf en alles wat de relatie tussen de familie en het familiebedrijf aanbelangt.

Een goed werkend familieforum zal zeker ook een rol spelen in de vorming van de Next Gen. Eigenaars of toekomstige eigenaars die een operationele rol in het familiebedrijf ambiëren, zullen natuurlijk de gepaste opleiding en vorming moeten hebben voor die specifieke rol. Maar ook de vorming als toekomstig bestuurder of als toekomstig eigenaar - los van enige operationele rol - is belangrijk. De systematische en doelgerichte vorming van familieleden tot goede eigenaars is zonder meer een essentieel onderdeel van de professionalisering van de bedrijfsfamilie.

Die vorming kan betrekking hebben op gerichte zakelijke of bedrijfseconomische kennis, op aspecten die te maken hebben met de eigenheid van familiebedrijven en ten slotte op vaardigheden die doorgaans “soft skills” genoemd worden, zoals bijvoorbeeld communicatievaardigheden.

Wij juichen het toe dat steeds meer families hier actief werk van maken in het kader van hun familieforum. De rol van het familieforum in de voorbereiding van de Next Gen kan verschillende vormen aannemen.

Vooreerst kan het familieforum zelf opleidingen organiseren, waarbij externe of soms ook interne sprekers of docenten worden uitgenodigd. Dit heeft het voordeel dat de opleiding ‘op maat’ kan gegeven worden. Wij zien onder meer volgende thema’s aan bod komen:

 • Begrijpen en analyseren van jaarrekeningen,
 • Strategie van het familiebedrijf,
 • Governance van het familiebedrijf en van de familie,
 • Rechten en plichten van eigenaars,
 • Communicatievaardigheden,
 • Teamwerking,
 • Conflictmanagement.

Daarnaast kan het familieforum ook aan de Next Gen voorstellen om bepaalde externe opleidingen te volgen, waarbij eventueel kan afgesproken worden dat een bepaald budget per jaar daarvoor voorzien wordt.

Ten slotte zal het bijwonen van een goed werkend familieforum op zich ook reeds bepaalde kennis en vaardigheden bijbrengen, zoals bijvoorbeeld informatie over het familiebedrijf (strategie, tendenzen, markten, uitdagingen…) en familiedynamieken zoals constructieve en open communicatie.

Gaat uw bedrijfsfamilie hier ook mee aan de slag?

Sofie Lerut
Partner Roots Advocaten
24/01/2024

Lees meer over het belang van professioneel eigenaarschap en over het familieforum als hefboom voor grotere betrokkenheid van de bedrijfsfamilie.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

 • ownership governance
 • business governance
 • family governance
 • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer