De opstart van een raad van advies of actieve raad van bestuur? Deel informatie!

Sofie Lerut

Familiebedrijven die overwegen van start te gaan met een raad van advies of een actieve raad van bestuur met externen, stellen soms de vraag of de externe die deel zal uitmaken van de raad van advies of raad van bestuur wel voldoende kennis zal hebben over het bedrijf, de sector, de markt e.d.m. “Want alleen wijzelf kennen toch het bedrijf door en door?”

De bezorgdheid is begrijpelijk: een onvoorbereide bestuurder zal weinig toegevoegde waarde hebben voor het familiebedrijf. Maar het is anderzijds ook aan het familiebedrijf om ervoor te zorgen dat de nieuwe bestuurder zich optimaal kan informeren en inwerken.

Daarom is het van belang een nieuw lid van de raad van bestuur of raad van advies van meet af aan, en nog vóór de eerste vergadering waaraan hij deelneemt, goed te informeren over het bedrijf en wat van hem verwacht wordt. Dit biedt hem de mogelijkheid het bedrijf te leren kennen en zich grondig in te werken en voor te bereiden.

Deze informatie kan aan bod komen tijdens een voorafgaande vergadering (een zogenaamde installatievergadering), die eventueel gekoppeld kan worden aan een bedrijfsbezoek en kennismaking met bepaalde sleutelpersonen.

Het is aangewezen dit goed voor te bereiden en op systematische wijze na te gaan welke informatie de nieuwe bestuurder nodig heeft. Dit verschilt van bedrijf tot bedrijf en kan onder meer gaan om algemene informatie over het familiebedrijf (bijvoorbeeld historiek, structuur, strategie, waarden, sleutelpersonen), marktgebonden informatie, financiële informatie, en specifieke informatie die op dat moment gekend moet zijn om op een gedegen wijze te kunnen deelnemen aan overleg omtrent de agendapunten die aan de orde zijn.

Een en ander bundelen in een echt informatiepakket voor de nieuwe bestuurder is zeker een aanrader.

Vervolgens heeft de externe bestuurder de verantwoordelijkheid om zich effectief en grondig voor te bereiden, de informatie door te nemen, eventueel bijkomende informatie in te winnen en vragen te stellen. Op die manier zal hij goed voorbereid aan de vergaderingen kunnen deelnemen en zijn rol als klankbord en kritische stem in de raad van bestuur optimaal kunnen opnemen, en zal de actieve raad van bestuur of de raad van advies een reële meerwaarde kunnen bieden.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer