De magische governance formule

Jozef Lievens

Familiebedrijven zijn vaak op zoek naar manieren om hun governance te verbeteren. Zij kunnen zich daarbij baseren op mijn magische governance formule*.

De magische governance formule luidt als volgt: Goede Governance = Transparantie x Communicatie x Structuren x Regels, of in het kort: GG = T x C x S x R.

Een woordje uitleg.

Vooreerst is goede governance gebaseerd op transparantie. Indien de familiale ondernemer niet transparant wil zijn naar zijn bestuurders toe, heeft een actieve raad van bestuur geen zin. Externe bestuurders kunnen slechts toegevoegde waarde bieden, wanneer zij de (strategische) bedoelingen van de familie kennen.

Communicatie sluit hierbij nauw aan. Raden van bestuur kunnen maar doeltreffend werken, wanneer zij beschikken over financiële informatie, strategische plannen en dergelijke meer. De communicatie moet bovendien volledig en tijdig zijn.

Structuren zijn de derde bouwsteen van goede governance. Daarbij dient men zich de juiste vragen te stellen in verband met de samenstelling van de raad van bestuur, de aanwezigheid van comités, de combinatie van de functie van CEO en voorzitter van de raad van bestuur en de aanwezigheid van familiale governance structuren (familieforums, familiale vergaderingen).

Ten slotte bestaat goede governance uit een aantal regels, waarover de familie het eens is. Deze regels kunnen betrekking hebben op uiteenlopende onderwerpen: mogelijke carrières in het familiebedrijf, de vergoeding van de operationele familieleden, de voorwaarden voor de opvolging,...

Aandacht voor de magische governance formule kan veel familiebedrijven op weg helpen om hun governance exponentieel te verbeteren.

Jozef Lievens
Roots Advocaten

Familiebedrijf.be

* geïnspireerd op de Duitse adviseur voor familiebedrijven Alexander Koeberle-Schmid

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer