Hoe werkt u aan de professionalisering van uw bedrijfsfamilie?

Sofie Lerut

Het belang van de professionalisering van het eigenaarschap in een familiebedrijf kan niet overschat worden. Hieraan moet bewust gewerkt worden zodat de familie een eendrachtige en goed functionerende groep wordt, en een efficiënte en competente speler in de beslissingsprocessen. Het uiteindelijke doel is immers het bijdragen tot de goede werking en de levensduur van het familiebedrijf. Hoe kan men daaraan werken?

Eerst en vooral door prioriteit te geven aan de cohesie van de familie, door actief te werken aan het opbouwen en onderhouden van goede relaties over familietakken en generaties heen. Dat kan bijvoorbeeld door neven en nichten van jongs af aan te sporen om geregeld contact te hebben en door op een positieve manier te spreken over familieleden. Ook het identificeren van de gemeenschappelijke waarden en doelstellingen zal een belangrijke rol spelen in het enthousiasmeren en betrokken maken van de familie als groep. Goede relaties veronderstellen voorts ook goede communicatie, waarbij men conflicten niet uit de weg gaat maar op een respectvolle en open manier bespreekt.

Governance-afspraken en -structuren kunnen een rol spelen in die cohesie, eenheid en goede communicatie binnen de familie, mits zij heel concreet afgestemd zijn op de noden van uw familiebedrijf en bedrijfsfamilie. Governance is een middel om die cohesie te bevorderen, maar geen doel op zich. Daarom wordt soms gezegd dat formele governance maar het “topje van de ijsberg” is, of “the icing on the cake”: de onderliggende eenheid, gemeenschappelijke waarden en doelstellingen zijn veel belangrijker. Formele structuren en documenten hebben hun nut, maar enkel indien de onderliggende pijlers stevig zijn én de formele governance daarop geënt en ermee gealigneerd is. Daarmee pleiten wij meteen ook nogmaals voor het afstemmen van de governance op het unieke van elke familie. Standaarddocumenten met regels of afspraken die niet door iedereen gedragen worden, zullen weinig bijdragen en veelal dode letter blijven.

Ten slotte is het must om actief te werken aan de vorming van professionele (toekomstige) eigenaars. Het kan gaan om het doorgeven van kennis, om opleidingen (soms zelfs op maat van de familie georganiseerd), maar evengoed om het doorgeven waarden en het opbouwen van vaardigheden zoals het respectvol en constructief communiceren. Op die manier bouwt men immers ook voor de toekomst aan die fundamentele pijler van de familiale cohesie.

Sofie Lerut

Partner Roots Advocaten

FFI Fellow

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer