Zit de externe CEO best in de raad van bestuur van het familiebedrijf?

Jozef Lievens

Vaak wordt ons de vraag gesteld of het aangewezen is dat een externe CEO deel uitmaakt van de raad van bestuur van een familiebedrijf. Op deze vraag past een genuanceerd antwoord.

De aanwezigheid van de CEO in de raad van bestuur heeft onmiskenbaar voordelen. De CEO kent het reilen en zeilen van de vennootschap door en door en kan bijgevolg de raad van bestuur perfect informeren over de onderwerpen die zijn geagendeerd. Dit is erg nuttig, vooral wanneer de raad (deels) bestaat uit niet-uitvoerende bestuurders die soms wat verder van het operationeel gebeuren van de vennootschap verwijderd zijn. Ook kan de CEO zijn expertise delen in de discussies in de raad. Vanuit het oogpunt van informatieverstrekking valt er dus veel te zeggen voor de aanwezigheid van de CEO in de raad van bestuur.

Maar er is ook een schaduwzijde. Een van de kerntaken van een raad van bestuur is toezicht uitoefenen op het management met inbegrip van de CEO. Hoe kan een raad van bestuur deze functie vervullen, wanneer de CEO zelf deel uitmaakt van de raad van bestuur? Dit is vanzelfsprekend niet zo evident.

Voor deze laatste problematiek bestaan er evenwel oplossingen. Men kan aan het slot van de raad van bestuur de CEO vragen om de vergadering te verlaten zodat zijn performantie kan worden besproken. Voor CEO’s komt dit soms niet gezellig over, maar zonder deze ingreep kan de raad zijn toezichtstaak niet ten volle uitoefenen. De ingreep komt ook minder bedreigend over wanneer zij een vast onderdeel van de agenda vormt.

Een andere oplossing bestaat erin de CEO aan de vergaderingen van de raad van bestuur te laten deelnemen zonder dat hij er deel van uitmaakt. Op die manier wordt tegemoet gekomen aan de informatiebehoefte van de raad, maar heeft de aanwezigheid van de CEO geen formeel statuut en kan hij makkelijker gevraagd worden de vergadering te verlaten als zijn rol besproken wordt.

Het is derhalve moeilijk om een eenduidig antwoord te geven op de vraag of de CEO mag deel uitmaken van de raad van bestuur.

Jozef Lievens
Roots Advocaten

Professor EHSAL Management School Brussel

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer