Houdt u uw raad van bestuur regelmatig tegen het licht?

Sofie Lerut

Wij hebben al meermaals de voordelen bepleit van een actieve raad van bestuur met externe leden. Eens zo’n raad van bestuur up and running is, verdient het aanbeveling om op geregelde tijdstippen een evaluatie te organiseren. Door enerzijds de werking van de raad van bestuur als geheel en anderzijds de individuele bestuurders te laten evalueren, krijgt u zicht op zowel de positieve punten als deze die voor verbetering vatbaar zijn. De werking of samenstelling van het bestuur kan waar nodig bijgestuurd en op die manier haalt u het beste uit uw raad van bestuur.

De voorzitter van de raad van bestuur heeft hierin een belangrijke rol: de voorzitter is veelal degene die de evaluatie initieert en nauw betrokken is bij de feedback aan de leden van de raad van bestuur. Voor de evaluatie zelf kan het echter nuttig zijn beroep te doen op derden. Door een externe de rol van evaluator te geven, zullen de betrokkenen immers soms openhartiger zijn dan wanneer de voorzitter zelf deze rol op zich neemt.

Dergelijke doorlichting kan gebeuren via vragenlijsten en interviews met alle bestuurders. Soms worden ook andere stakeholders zoals familiale aandeelhouders of leden van het topmanagement geïnterviewd.

Bij de evaluatie van de raad van bestuur zullen onder meer vragen aan bod komen omtrent zijn samenstelling, werking, taken, dynamiek en cultuur. Daarnaast wordt ook nagegaan hoe de relatie van de raad is ten opzichte van enerzijds het management en anderzijds de aandeelhouders. Ook de specifieke rol van de voorzitter komt uitgebreid aan bod.

Bij de evaluatie van de individuele bestuurders wordt onder meer nagegaan in welke mate ieder lid van de raad van bestuur de vergaderingen goed voorbereid bijwoont, over bepaalde kennis en competenties beschikt, en op een goede manier bijdraagt aan de discussie en de besluitvorming en meer algemeen aan het functioneren van de raad van bestuur als team.

Na dit alles volgt een openhartige debriefing met de voorzitter, de individuele bestuurders en de raad van bestuur. Als de werking van de raad van bestuur niet meer optimaal blijkt, is het de verantwoordelijkheid van de voorzitter om dit bij te sturen. Als uit de evaluatie zou blijken dat de samenstelling van de raad van bestuur, of de bijdrage van individuele bestuurders niet meer optimaal is, zullen de aandeelhouders kunnen bijsturen.

Wenst u meer te weten over onze aanpak van de evaluatie van een raad van bestuur of raad van advies? Neem contact op met jozef.lievens@rootsadvocaten.be of sofie.lerut@rootsadvocaten.be


Sofie Lerut

Roots Advocaten


Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer