Lerende bedrijfsfamilies boven

Jozef Lievens

Het succes van bedrijfsfamilies wordt steeds meer bepaald door hun vermogen om nieuwe zaken aan te leren. Wat is hier de reden voor en hoe kunnen bedrijfsfamilies hun leervermogen optimaliseren?

Steeds meer wordt het succes van bedrijfsfamilies bepaald door hun vermogen om nieuwe zaken aan te leren.

De reden hiervoor is eenvoudig. Veel processen in het familiebedrijf zijn in wezen veranderingsprocessen. Men denke aan de opvolging, het creëren van een actieve raad van bestuur of het voor eerst werken met een niet-familiale CEO.

Deze veranderingsprocessen brengen met zich mee dat de bedrijfsfamilie zich nieuwe informatie moet eigen maken en verwerken. Het vergt een blijvende inspanning van de bedrijfsfamilie om een sterk leervermogen aan te kweken en in stand te houden. Kortom om een lerende familie te zijn.

Op de weg naar het ontwikkelen van een performant leervermogen liggen een aantal hinderpalen. Sommige ondernemers hebben een te rigide wereldbeeld dat verhindert dat nieuwe informatie een kans krijgt. Andere bedrijfsleiders zijn dan weer te autoritair om open te staan voor nieuwe informatie. In meer extreme gevallen verhindert een narcistische ingesteldheid het lerend vermogen. Ook een gebrekkige communicatie kan verhinderen dat nieuwe informatie in de familie circuleert.

Hoe kunnen bedrijfsfamilies hun leervermogen aanzwengelen?

Het kan helpen om als familie nieuwe informatie in teamverband aan te leren. Wanneer dit op die manier gebeurt, bezorgen de deelnemers elkaar een wederzijdse stimulans om nieuwe zaken aan te leren. Uiteraard kan het ook nuttig zijn om een beroep te doen op externe informatiebronnen zoals cursussen, workshops, boeken en externe adviseurs. Bovendien leren bedrijfsfamilies graag van elkaar. Peer learning is voor hen dan ook belangrijk.

Ten slotte kunnen de leden van de bedrijfsfamilies veel leren van elkaar. Dit zal het meest succes hebben wanneer in de bedrijfsfamilie een cultuur van feedback wordt gecreëerd. Door met elkaar in debat te gaan over de nieuwe informatie wordt het lerend vermogen van de bedrijfsfamilies gevoelig versterkt.

Jozef Lievens
Roots Advocaten

Professor EMS

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer