Elke family office heeft een family office charter nodig

Laura Lannoo

Het family office zit in de lift. Ook hier mogen bedrijfsfamilies echter niet over één nacht ijs gaan. De oprichting van een family office moet grondig voorbereid worden. Bovendien is het sterk aan te bevelen om afspraken in een family office charter vast te leggen.

Er zijn inderdaad genoeg voor de hand liggende argumenten om met de familie één en ander door te praten en op papier te zetten bij het oprichten van een family office als investeringsvehikel.

Te beginnen met de fundamentele vraag: hebben we het duidelijke engagement van de familieleden? Gaat de familie akkoord om fondsen in te houden op het niveau van de family office en om gezamenlijk te gaan investeren? Is de familie bereid dit samen te doen, en in welke mate, voor welk bedrag, en met welk mandaat?

Dat ‘mandaat’ brengt ons tot de modaliteiten bij het akkoord van de familie. Wat is onze ambitie met het opzetten van een family office? Wat is het kader binnen hetwelke we willen investeren? Wat drijft ons? Is dat financieel, ondernemen an sich, filantropie, duurzaamheid, impact in een bepaalde sector?

De gesprekken moeten ook verder gaan. Eén en ander moet geconcretiseerd worden. De investeringsstrategie wordt idealiter vooraf doorgesproken en vastgelegd. Concentreren we ons op vastgoed, beleggingen, fondsen, directe investeringen? Of een mix? Voorzien we daarin een evolutie? Zijn er bepaalde concrete richtlijnen of grenzen?

Last, but certainly not least: hoe organiseren we dit? Welke profielen trekken we aan om de family office te bemannen, en welke governance voorzien we daarbij? Hoe voorzien we de brug naar de familie, en op welke manier heeft die inspraak?

Waar een family charter de familie en het familiebedrijf zelf betreft, is een family office charter de grondwet en het eerste fundament voor een succesvolle family office.

Er is dan ook geen ‘one size fits all’. Een family office charter is telkens op maat van de familie en in een bepaalde context geschreven.

Het proces voorafgaandelijk aan het eigenlijke charter is daarbij minstens even belangrijk als het charter zelf. Het uiteindelijke charter heeft ook weinig juridische slagkracht. Van belang is vooral het doorspreken, structureren en vastleggen van elementen die vorm zullen geven aan de uiteindelijke family office die de doelstellingen moet realiseren en de verwachtingen moet inlossen.

Want enkel als een schip zijn thuisbasis, wateren en weersomstandigheden, koers en bestemming kent en een competente bemanning heeft, kan het werkelijk vaart maken.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer