Uw bedrijf verkopen: tijdig plannen

Gastblog Bank Van Breda

Niet elk familiebedrijf beschikt over een familiale opvolger in de volgende generatie. Soms zijn er gegronde redenen om het familiebedrijf te verkopen. De familiale onderneming uit handen geven is echter niet vanzelfsprekend. De belangrijkste succesfactor voor een vlotte verkoop is tijd. Wanneer begint u het beste aan de voorbereidingen op deze grote stap? We vragen het Cedric Salembier, specialist Opvolging & Overnames bij Van Breda Advisory!

Het familiebedrijf verkopen vergt een grondige voorbereiding. Dat is vanzelfsprekend. Een goede timing is dan belangrijk, alleen wat is die goede timing? “Een exact moment kan je daar niet echt op kleven”, zegt Cedric Salembier. “Elke situatie is weer verschillend. Maar iedereen weet wel dat je er tijdig aan moet beginnen. Zowel voor jezelf als voor het bedrijf dienen er stappen te worden ondernomen. Welke invulling wil je zelf geven aan je nieuwe levensfase? Maar ook het bedrijf moet klaar gemaakt worden voor een verkoop. Niet wachten tot je pensioenleeftijd dus om pas dan na te gaan denken over een verkoop.”

Net zoals u voor een familiale overname een strategie en stappenplan opmaakt, moet u dit ook doen voor een verkoop. Niet overhaast te werk gaan. Laat uw bedrijf over aan iemand waarin u gelooft en uw levenswerk op de juiste manier zal verderzetten. “Praat erover, met uw bankier, accountant, of gewoon een extern klankbord,” raadt Cedric Salembier aan.

Overnameklaar maken

Een verkoopproces hangt opnieuw af van situatie tot situatie. Maar doorgaans mag u toch rekenen op een periode van vijf tot tien jaar. “Het zuivere verkoops- of overnameproces neemt al snel een jaar in beslag. Maar de periode voor dat proces is minstens even belangrijk”, weet Cedric Salembier. In die periode maakt u het familiebedrijf overnameklaar.

En dat overnameklaar maken vergt verschillende stappen. Is uw bedrijf voor potentiële kopers wel aantrekkelijk genoeg om over te nemen? Verschillende factoren spelen hierin een rol. Uiteraard de levensvatbaarheid van de onderneming. “U moet een potentiële koper goede cijfers kunnen laten zien. En dit liefst voor enkele jaren op rij. Dat vergt dus enige tijd. Ook de koper van uw bedrijf heeft de droom of ambitie om het bedrijf te laten groeien. Hoe groter de kans dat de koper die potentie kan verzilveren, hoe groter de kans op verkoop. Draag een gezond bedrijf met groeimogelijkheden over.”

Zorg voor continuïteit

Ook de continuïteit van de onderneming is van groot belang. “Een koper loopt niet graag het risico dat de onderneming na uw vertrek als een kaartenhuis in elkaar zakt. Het voelt comfortabeler als er een team van competente mensen achter het roer staat in plaats van één enkele zaakvoerder. Maak de onderneming minder afhankelijk van uzelf.”

Roer uit handen geven

Tot slot, een bedrijf overlaten is niet alleen een financieel gebeuren maar ook een emotioneel moment. Als overlater laat u uw levenswerk los. U verliest voor een stukje uw identiteit. Bent u klaar om emotioneel afstand te doen van uw bedrijf? Cedric Salembier:Ook dat vraagt tijd. Je moet er ook zelf helemaal klaar voor zijn. Van de ene dag op de andere stoppen is niet realistisch. Vandaar dat de zaakvoerder bij een overdracht vaak nog even als mentor of coach optreedt en de opvolger begeleidt. Het is dan belangrijk om in samenspraak een tijdstip af te spreken waarop het roer definitief uit handen wordt gegeven. Bovendien moet je ook het beruchte zwarte gat opvangen. Investeer net daarom ook op tijd in hobby’s of passies naast het werk.”

Auteur: Cedric Salembier, Bank van Breda
- 12 maart 2024


Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer