Over familiebedrijf.be

Het Instituut voor het Familiebedrijf (IFB) is hét kenniscentrum voor familiebedrijven in Vlaanderen. Als familiaal ondernemer, bedrijfsleider, bestuurder of medewerker van een familiebedrijf vindt u bij het IFB specifieke knowhow om uw onderneming te laten groeien en verder uit te bouwen.

Het IFB wil familiebedrijven informeren, adviseren en begeleiden bij alle aspecten die familiaal ondernemen typeren. Zo wil het IFB bijdragen tot de professionalisering, continuïteit en verdere ontwikkeling van de familiebedrijven in Vlaanderen.

Vanuit zijn ambitie om thought leader te zijn voor familiale bedrijfsleiders, neemt het IFB initiatieven inzake vorming, netwerking, onderzoek, belangenbehartiging en internationale contacten.

Vorming

De medewerkers van het IFB zijn professioneel actief als advocaat, consultant of academicus. Zij engageren zich om hun jarenlange ervaring inzake familiaal ondernemen te delen. Zo organiseren wij opleidingen en seminaries op maat van familiebedrijven over bijvoorbeeld opvolging en eigendomsoverdracht, strategie en professionalisering, competenties voor familiale bedrijfsleiders en deugdelijk bestuur. Deze vormingsprogramma’s worden ontwikkeld op maat van bedrijfsleiders, hun opvolgers en hun adviseurs.

Netwerking

Om netwerkvorming en uitwisseling van ervaringen te stimuleren, organiseert het IFB contacten tussen familiale bedrijfsleiders en bestuurders. We brengen hen fysiek bij elkaar, bijvoorbeeld op ons jaarlijks congres 'Dag van het Familiebedrijf'. Maar het IFB heeft ook een besloten LinkedIn-forum.

Onderzoek

Als onderzoekscentrum realiseert het IFB onderzoeksprojecten, die waardevolle inzichten opleveren over familiebedrijven in Vlaanderen. De teamleden publiceren ook regelmatig artikels en boeken over het management van familiebedrijven en gerelateerde onderwerpen. Zo houden ze het onderwerp ook in de belangstelling van beleidsmakers en media.

Belangenbehartiging

Vanuit zijn expertise en nauwe contacten met politici en leidinggevende ambtenaren, behartigt het IFB ook de belangen van familiebedrijven en draagt het bijvoorbeeld bij tot wetgevende initiatieven die familiebedrijven versterken.

Het IFB is ook institutioneel lid van het Amerikaans Family Firm Institute (www.ffi.org), het meest toonaangevende instituut ter wereld voor adviseurs inzake familiebedrijven.