Dag van het familiebedrijf - Family offices

Het familiebedrijf is voor veel bedrijfsfamilies het belangrijkste onderdeel van hun vermogen. Als het familiebedrijf groeit en het vermogen toeneemt, komen een aantal vragen naar boven. Wat doen we met de inkomsten uit de bedrijfsactiviteiten: herinvesteren we die in het bedrijf, keren we een deel uit, gaan we samen diversifiëren? Hoe diversifiëren we? Is een family office iets voor mijn familiebedrijf?


Family Offices: “We willen vermijden dat bedrijfsfamilies te veel leergeld betalen”

“Veel familiebedrijven hebben iets wat ze omschrijven als een family office. Maar er heerst wat spraakverwarring: dat kan gaan van gezamenlijke investeringen, tot administratieve ondersteuning van de familie en organisatie van de familiale governance”, analyseert Jozef Lievens van Het Familiebedrijf en Roots Advocaten “Daarom is het nuttig om de fundamentele vraag te stellen: wat is een family office?”

Laura Lannoo (Het Familiebedrijf en Roots Advocaten) : “Family offices zijn inderdaad een groeiend, maar mistig landschap. Wij verkiezen de term te gebruiken voor familiale vehikels die gebruikt worden om als bedrijfsfamilie gezamenlijk te investeren. Noodzakelijk bij dergelijke family offices is het hebben van een duidelijke visie en strategie. Hoe groter de familie wordt, hoe meer verscheiden de achtergronden, en de waarden en drijfveren van de verschillende familieleden. Diversifieert men om financiële redenen, om een gezamenlijke passie te realiseren of is de drijfveer eerder filantropisch? Een degelijke governance in een family office kan niet worden gecreëerd zonder inzicht in het uiteindelijke doel.”

Streamer: “Het is nuttig om de fundamentele vraag te stellen: wat is een family office?”

In family offices is goede governance inderdaad cruciaal. Je zou kunnen spreken van ‘family office governance’. Een succesvol opgezet family office voorziet in de juiste inbedding van de strategie, de implementatie van afgesproken criteria en processen, in deskundige mensen, goede communicatie en gepast leiderschap. Tussen familie en de family office is respect en vertrouwen, maar ook verantwoordelijkheid belangrijk.

“Er is veel verwarring rond de juiste omkadering en structuren”, zegt Jozef Lievens. “We willen vermijden dat mensen onnodig leergeld moeten betalen.”

Op al uw vragen krijgt u op de Dag van het Familiebedrijf op 3 oktober een antwoord.

Wij baseren deze antwoorden zowel op recent onderzoek als op cases van toonaangevende bedrijfsfamilies. U zult er opnieuw leren van de besten.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer