Zijn er nog bekwame opvolgers voor onze Vlaamse familiebedrijven?

Patrick De Schutter

We weten allemaal dat opvolging in familiebedrijven één van de cruciale hoekstenen is om de continuïteit van het familiebedrijf te verzekeren op de lange termijn over generaties heen.

Opvolging kan zowel intern als extern gebeuren, maar uit meerdere bevragingen en nationale en internationale studies blijkt dat de overgrote meerderheid van de personen die nu aan het roer van hun familiebedrijf staan toch de voorkeur geeft aan familiale opvolging.

Wanneer de voorkeur duidelijk gaat in de richting van familiale opvolging zijn er enkele uiterst belangrijke aandachtspunten, die als volgt kunnen opgelijst worden :

  1. Hebben we familiale opvolgers?
  2. Indien ja, hoe gaan we de keuze maken tussen de verschillende mogelijke kandidaten?
  3. Hoe zijn we zeker dat de mogelijke opvolgers wel willen opvolgen?
  4. Hoe zijn we zeker dat de mogelijke opvolgers die willen opvolgen hiervoor bekwaam zijn?
  5. Hoe zijn we zeker dat er voldoende draagvlak is binnen de familie en het bedrijf voor de opvolger(s) die uiteindelijk zal (zullen) worden weerhouden?

Dit zijn de fundamentele vragen waar elk familiebedrijf op een bepaald moment (en bij multigenerationele familiebedrijven ongeveer om de 20-25 jaar...) een antwoord moet op kunnen bieden.

Het is aartsmoeilijk voor ouders om dit proces eigenhandig te doorlopen, omwille van zoveel emotionele aspecten die erbij komen kijken.

Precies daarom ben ik ongeveer een jaar geleden gestart met de uitrol van de Opvolgersscan die als voornaamste objectief heeft in kaart te brengen of de kandidaat-opvolger over de nodige inhoudelijke competenties en vaardigheden beschikt om binnen een redelijke termijn van 3-7 jaar de fakkel over te kunnen nemen.

Dit nieuwe initiatief werd kenbaar gemaakt op de Dag van het Familiebedrijf in oktober 2022 en wordt zeer sterk geapprecieerd. Ik heb sedert de bekendmaking nu al een twintigtal kandidaat-opvolgers bij mij gehad voor deze scan, waarbij we een hele dag samen doorbrengen rond een aantal thema’s aan de hand van veel cases en praktijksituaties.

Wat me steevast opvalt, is dat deze kandidaat-opvolgers enorm veel “goesting” hebben om het roer over te nemen, dat zij heel gemotiveerd zijn, veel ondernemingszin hebben en keihard willen werken om het familiebedrijf naar het volgende niveau te brengen.

De interessantste interacties gaan over de pijlers van het ondernemerschap: de missie, visie en de strategie. Wat is het onderscheidend vermogen van de onderneming en waarin willen we een duurzame meerwaarde creëren. Dat is een thema waar ik telkens verbaasd ben over de helderheid en duidelijke, concrete ideeën dewelke deze jonge ondernemers hierover hebben.

Meestal komt het er op neer dat zij willen voortbouwen op het levenswerk van hun (voor)ouders maar toch duidelijk een aantal accentverschuivingen willen doorvoeren om beter weerstand te kunnen bieden aan de vele uitdagingen die op hen afkomen.

Waarbij ze ook aangeven er voor het volle pond te willen voor gaan. Een duidelijker en meer gearticuleerd statement hierover kan je moeilijk vinden, denk ik.
Dus ja, de vele individuele interacties die ik hier in het kader van de Opvolgersscan in het afgelopen jaar over heb gehad stemmen me volmondig positief. Er zijn zeker zeer veel bekwame en supergemotiveerde kanidaat-opvolgers voor onze Vlaamse familiebedrijven!

We hopen hen dan ook in groten getale te mogen verwelkomen op onze volgende Opvolgersacademie waarover we jullie binnenkort meer zullen laten weten!

Patrick De Schutter

Mede-oprichter en co-gedelegeerd-bestuurder Familiebedrijf.be

Bestuurder en Adviseur Familiebedrijven

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer