Tendens in de Opvolgersacademie: jonger en mondiger

Sofie Lerut

Dit jaar organiseerde het IFB opnieuw de Opvolgersacademie, een programma gericht op de jonge generatie van families met een familiebedrijf. In de loop van het traject wordt met deze potentiële opvolgers in interactieve sessies gewerkt rond een aantal kernvragen: wat is opvolging eigenlijk? Wat komt er zoal kijken bij dat proces? Wat wordt verwacht van een opvolger? Hoe verloopt de opvolging praktisch? Hoe kan je goede afspraken maken, binnen het bedrijf en binnen de familie? En hoe doen anderen het?

Een eerste vaststelling is dat de gemiddelde leeftijd van de deelnemers, in vergelijking met de eerste editie in 2009, licht gedaald is. Sommige deelnemers staan al met beide voeten in het familiebedrijf en hebben al een deel van het opvolgingsproces achter de rug, anderen staan nog aan het begin van een loopbaan, of tasten nog af of actief worden in het familiebedrijf iets voor hen is.

Het feit dat deze jonge mensen al vroeg interesse tonen in het familiebedrijf en in de opvolging, kan alleen maar toegejuicht worden. Echte opvolging is immers een proces van jaren en geen momentopname bij, bijvoorbeeld, een juridische of fiscale regeling. De voorbereidingsfase van de opvolging kan niet vroeg genoeg starten, zodat de familie goed voorbereid is eens het echte opvolgingstraject wordt aangevat.

Een tweede vaststelling is dat het de grote meerderheid van deze (kandidaat-)opvolgers zegt geen enkel probleem te ervaren om de opvolging bespreekbaar te maken. Ook dat lag anders in de eerste edities van de Opvolgersacademie, toen heel wat deelnemers nog benadrukten hoe moeilijk en delicaat ze het vonden om de opvolging ter sprake te brengen. Er waren toen zowaar deelnemers die aan hun ouders niet durfden te zeggen dat ze deelnamen aan de Opvolgersacademie, omdat dat gevoelig zou liggen.

Ook die evolutie is vanzelfsprekend enorm positief. Wellicht is de jonge generatie wat mondiger geworden, en misschien is ook de overdragende generatie veranderd, en zich meer bewust van de noodzaak om tijdig en open te spreken over de opvolging. In elk geval is een goede, open communicatie essentieel voor een geslaagde opvolging.

In juni sluiten we deze editie van de Opvolgersacademie af met het slotevent Follow Up, waar Elke Geraerts het thema work-life balance zal komen toelichten. Drie boeiende getuigen uit familiebedrijven zullen hierop inpikken. Een actueel thema, vermits uit de recente Familiebedrijvenbarometer blijkt dat “meer delegeren” en “stress het hoofd bieden” gezien worden als de twee grootste uitdagingen voor de ondernemer en zijn familie in de eerstkomende jaren.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer