Opvolging: (een beetje) conflict is goed

Jozef Lievens

Voor veel bedrijfsfamilies blijft opvolging een periode die een zekere turbulentie met zich meebrengt. Dat heeft meerdere oorzaken. Op zich is opvolging vaak complex omdat er meerdere opvolgingen plaatsgrijpen: de bedrijfsleider wordt vervangen, de raad van bestuur wordt vernieuwd, er treden nieuwe eigenaars aan. Daarnaast is er de juridisch-fiscale complexiteit.

Bovendien verloopt de opvolging soms moeilijk omdat het gaat over onderwerpen die emotioneel erg geladen zijn: de strategische koers van het bedrijf, macht, geld, carrières, identiteit, afscheid nemen en dergelijke meer.

Dit alles brengt met zich mee dat de opvolging soms aanleiding geeft tot conflicten, die in een aantal geval leiden tot de mislukking van de bedrijfsoverdracht.

Het is echter mogelijk om door een andere bril naar deze conflicten te kijken. Voor de continuïteit van het familiebedrijf kan een bepaalde soort conflict ook een goede zaak zijn.

In een familiebedrijf kan men drie soorten conflicten onderscheiden: taakconflicten die betrekking hebben op het strategisch doel, procesconflicten die gaan over de manier waarop het doel kan bereikt worden en relatieconflicten die de wederzijdse verhoudingen tussen de spelers betreffen.

Als in de opvolging taak- en procesconflicten opduiken, is dat niet noodzakelijk slecht. Neem bijvoorbeeld een conflict tussen de senior en de junior generatie over de toekomstige strategie van het familiebedrijf. Uit dit conflict kunnen kunnen nieuwe ideeën en zelfs een vernieuwde strategie voortspruiten. De senior generatie legt op tafel wat goed gewerkt heeft in het verleden. De junior generatie stelt hierbij vragen en brengt nieuwe inzichten aan. De mix hiervan kan tot strategische innovatie leiden.

Een beetje conflict kan dus goed zijn. Anders ligt het wanneer er relationele conflicten zoals een diepgaande animositeit of vijandigheid tussen de spelers voorhanden zijn. Meestal zullen deze conflicten moeten geremedieerd worden vooraleer men tot goede resultaten op het vlak van de opvolging komt.

Jozef Lievens

Instituut voor het Familiebedrijf

Roots Advocaten

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer