Mythe rond het familiebedrijf: Er kan maar één kapitein op het schip zijn

Johan Lambrecht

Hoe wordt een familiebedrijf het beste geleid en aangestuurd? De meningen verschillen. Vooral de oudere, overdragende generatie is ervan overtuigd dat er maar één kapitein op het schip kan zijn. Lees: één finale leidinggevende van het familiebedrijf. Maar ook dat is een mythe.

Men zegt het meestal iets onverbloemder: ‘Er kan maar één haan op de mesthoop zitten’. Ook als het familiebedrijf door een team wordt geleid – wat toch meer en meer voorkomt – blijven heel wat overdragers zweren bij één absolute leider. Zij laten zich leiden door het kerkelijke en militaire principe van de heerschappij door één persoon.

Een team van gelijken

Talrijke familiebedrijven in de huidige en vorige generatie illustreren evenwel dat een familiebedrijf perfect door een team van gelijken kan worden geleid. Symbolen zoals geen of identieke titels op de visitekaartjes, ronde vergadertafels, … belichamen er dat de dagelijkse leiding gebeurt door een team van gelijken. Eigenaarsfamilies koesteren die symbolen die de formule van een team van gelijken versterken.

Teammanagement van het familiebedrijf, en des te meer een team van gelijken, kan natuurlijk maar duurzaam zijn als er een aantal voorwaarden vervuld zijn. Zo moeten de teamleden het roerend eens zijn over de strategische koers van het bedrijf. De neuzen moeten in dezelfde richting staan.

Eenheid in verscheidenheid

Voorts moeten ze “eenheid in verscheidenheid” nastreven door de verantwoordelijkheden op een doorlaatbare manier af te bakenen, door geregeld formeel en informeel met elkaar te communiceren, en door de rangen te sluiten in de familie, in en buiten het bedrijf.

Die voorwaarden worden best in gedachten gehouden. Want management door een team is wat ik zou noemen de tweede megatrend in familiebedrijven. De eerste blijft uiteraard de overdracht naar de volgende generaties.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer