Jef Colruyt deed zoveel meer

Jozef Lievens

Bij het afscheid van Jef Colruyt als CEO van de Colruyt groep bleven de meeste media erg aan de oppervlakte. Er werd gewezen op de sterke beursprestaties van het familiebedrijf over de lange termijn, op de bijzondere persoonlijkheid van Jef, op zijn eenvoud en zijn bescheidenheid, op zijn passie voor persoonlijke ontwikkeling en op zijn hang naar spiritualiteit. Deze kenmerken van Jef Colruyt waren ongetwijfeld belangrijk in de uitbouw van de retailgroep.

Er werd in de vele krantenartikelen echter nauwelijks aandacht besteed aan een aantal zaken, die wellicht even belangrijk, zoniet (veel) belangrijker waren:

  1. Jef Colruyt heeft zeer vlug het belang van familiale governance beseft. In mijn boek “Governance in het familiebedrijf. Sleutel tot succes” (Lannoo, 2005) zegt hij daarover: “Vanaf de derde generatie word je geconfronteerd met versnipperd aandeelhouderschap. Ofwel krijg je te kampen met een grote groep passieve aandeelhouders, ofwel heb je te maken met een patriarchale figuur die alles probeert bijeen te houden. In de beide hypotheses mag je problemen verwachten”.

  2. Het antwoord van Jef en zijn familie was het opzetten van een performante familiale governance.

  3. Bij het uitwerken van deze familiale governance ging men niet over één nacht ijs. Er werden diepgaande gesprekken gevoerd, waarbij de familiewaarden werden geïnventariseerd. De soms delicate dynamieken, die spelen in het familiebedrijf, werden daarbij niet uit de weg gegaan. Ook werd aandacht besteed aan het verschil tussen de drie subsystemen waaruit een familiebedrijf bestaat: familie, bedrijf en eigendom. Aan de hand van praktische cases werd het onderscheid geleerd tussen operationele taken en die van het bestuur en de eigenaars. De gesprekken leidden in 2000 tot de oprichting van een familieraad. Bij de uitwerking van dit alles was Jef Colruyt, samen met andere geëngageerde familieleden, de motor.

  4. Ook bij de oprichting van de andere belangrijke structuren van de Colruyt groep, het family office Korys en de stichting Cozin, speelde Jef Colruyt een belangrijke rol. Via Korys Investments, een dochter van het family office Korys, zorgde hij voor een ingrijpende diversificatie in het familievermogen. De stichting Cozin, die zowel Colruyt als Korys overkoepelt, zorgt ervoor dat alle familiale Colruyt aandeelhouders met één stem spreken.

Naast een uitstekend CEO van de Colruyt Groep was Jef Colruyt bijgevolg veel meer. Hij was ook de inspirator van de familiale governance en de architect van de structuren. Deze verdiensten mogen bij zijn afscheid als CEO niet onvermeld blijven.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer