Gaan we naar een wereldwijd uniform belastingstelsel voor de overdracht van familiebedrijven?

Patrick De Schutter

Telkens wanneer we met eigenaars van familiebedrijven praten op internationale congressen wordt met een redelijke verbazing verwezen naar de soms gigantische verschillen tussen landen in de manier waarop de schenking en/of vererving van familiebedrijven fiscaal wordt behandeld.

Nu we in een beweging zitten waarbij fiscale autoriteiten en regelgevers over heel de wereld werk maken van meer en meer samenwerking en gegevensuitwisseling over de grenzen heen, valt het niet meer uit te sluiten dat vroeg of laat men op internationaal niveau de soms grote verscheidenheid tussen successieregimes voor familiebedrijven tussen diverse landen onder de loep zal nemen en naar meer harmonisatie tussen al deze verschillende systemen zal gaan beginnen te kijken. Hopelijk zal hierbij de leidraad dan zijn er de “best practices” uit te kiezen die er mede kunnen toe bijdragen dat zoveel mogelijk familiebedrijven kunnen behouden blijven in de familie met zo beperkt mogelijke fiscale consequenties. Maatregelen die de overdracht van familiebedrijven binnen de familiale context stimuleren, bevorderen en faciliteren - zoals de enorme fiscale stimulansen die momenteel in de Verenigde Staten worden voorgesteld - kunnen een enorme hefboom creëren op de vooruitzichten en de groeimogelijkheden van de familiebedrijven in kwestie.

Met economieën wereldwijd waar grosso modo 80% en meer van alle actieve bedrijven familiebedrijven zijn, is het des te belangrijker en noodzakelijk dat er een stabiel en zo transparant mogelijk fiscaal stelsel is voor de overdracht van familiebedrijven binnen de familiale context om de continuïteit en de welvaart van onze economieën optimaal te garanderen. Het is een basisverantwoordelijkheid van elke overheid ter wereld om er voor te zorgen dat er een dermate betrouwbaar en doorzichtig, eenvoudig, stabiel fiscaal klimaat wordt geschapen dat dit objectief voor ogen houdt.

Momenteel wordt door KPMG een globale studie uitgevoerd die in kaart zal brengen welke de belangrijkste verschillen zijn tussen de meest representatieve landen in de wereld inzake de fiscale behandeling van de overdracht tussen generaties van familiebedrijven. We kijken uit naar de resultaten ervan die wellicht voor de zomer gekend zullen zijn om te zien welke belangrijke lessen en ideeën we er kunnen uithalen voor onze talrijke Belgische familiebedrijven!

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer