Familie Van de Vyvere: De private stichting als opleidingsinstituut voor opvolgers

Jozef Lievens

Philippe Van de Vyvere (69) is de eigenaar van het belangrijke haventerminalbedrijf Sea Invest. Hij is een notoir discreet man die nooit interviews geeft. Nochtans haalde hij in de afgelopen weken de pers met de oprichting van de private Stichting Petros.

In de statuten van die stichting wordt minutieus het opvolgingstraject beschreven dat zijn zoon Pierre Van de Vyvere moet doorlopen. De leeftijd van Pierre is niet gekend, maar alles wijst erop dat hij nog zeer jong is want hij heeft nog een aantal etappes af te werken. Het bestuur van de stichting moet erop toezien dat al deze etappes vlot verlopen.

Het traject begint wanneer Pierre twaalf jaar wordt. Dan moet hij tot het einde van zijn studietraject de gelegenheid hebben om kennis te maken met het bedrijf gedurende één maand per jaar onder de vorm van vakantiewerk, een bijbaan of een stage. Hij krijgt hiervoor een marktconforme vergoeding.

Vanaf het succesvol beëindigen van zijn studietraject en uiterlijk vanaf de leeftijd van 23 jaar moet Pierre van de Vyvere de mogelijkheid hebben om een voltijdse betrekking in de Sea Invest Groep of in diens vastgoedzustervennootschap op te nemen. Zijn salaris zal worden bepaald in functies van zijn studies, functie en verantwoordelijkheid. Bij de aanvang van zijn job zal hij kosteloos gebruik kunnen maken van een bedrijfswagen van het type SUV, model Volvo XC90 of een model van gelijkaardige kwaliteit.

Voor hij de leeftijd van 23 jaar bereikt zijn er nog andere opportuniteiten om Pierre Van de Vyvere met het familiebedrijf Sea Invest vertrouwd te maken. Vanaf de leeftijd van 16 jaar mag hij aanwezig zijn op de raden van bestuur van Sea Invest en vanaf 18 jaar mag hij in de raden van bestuur van de groep zetelen.

Op die manier wordt het carrièrepad van Pierre van de Vyvere nauwkeurig uitgetekend. Maar waarom wordt dit alles vastgelegd in de statuten van de stichting en niet in een familiaal charter? Wij kunnen hiernaar slechts gissen, maar onze hypothese is dat Van de Vyvere senior vooral een structuur heeft willen creëren, die los staat van hemzelf en waarvan het bestuur de juridische verantwoordelijkheid heeft om het opleidingstraject mogelijk te maken. Wie een mandaat van bestuurder van een stichting opneemt moet immers volgens haar doel handelen. En de opleiding van Van de Vyvere junior behoort expliciet tot het doel van de stichting. De familie Van de Vyvere heeft de figuur van de private stichting hiermee op een interessante en creatieve manier aangewend.

Wat te denken van de diverse etappes die worden beschreven? Voordeel is in ieder geval dat er een helder traject is. Of het wenselijk is dat een zestienjarige raden van bestuur bijwoont en er vanaf 18 jaar in zetelt, is natuurlijk een totaal andere kwestie.


Jozef Lievens

Partner Roots Advocaten en prof EMS

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer