De voorzorgsvolmacht: nieuw instrument voor successieplanning

Natalie Bonny

Een successieplanning opstellen die slechts wordt uitgevoerd in het geval uw gezondheidstoestand niet meer toelaat om dit te doen? Het kan. Want op 1 september is de nieuwe wet inzake de meerderjarige beschermde personen in werking getreden. Deze wet voert een eenvormig beschermingsstatuut in voor alle meerderjarige onbekwamen.

Interessant in het kader van successieplanning is dat de wet de mogelijkheid biedt om een volmacht te geven aan een vertrouwenspersoon. Die kan een bepaalde rechtshandeling stellen in naam en voor rekening van de volmachtgever, wanneer de volmachtgever zelf niet meer in staat is om die handeling te stellen (dit noemen we de “voorzorgsvolmacht”). U kan zo’n voorzorgsvolmacht dus geven op een moment dat u volledig gezond van geest bent, en hiermee anticipeert op de situatie waarin u dit niet meer zou zijn.

Deze voorzorgsvolmacht kan worden gehanteerd in diverse gevallen. Ik geef enkele voorbeelden:

Voorbeeld 1

U heeft aandelen of andere activa geschonken aan uw kinderen bij akte voor een Nederlands notaris. Hier zijn geen schenkingsrechten verschuldigd maar, in het geval dat u zou overlijden binnen de drie jaar na de schenking, moeten uw kinderen successierechten betalen, die veel hoger liggen dan de schenkingsrechten.

Als u tijdens voormelde termijn van drie jaar terminaal ziek wordt, kan u de schenkingsakte laten registreren en de schenkingsrechten toch nog betalen.

Zo kan u uw kinderen de betaling van hoge successierechten toch nog besparen.

Wat u niet kan regelen, is een plots overlijden binnen de drie jaar. Dit kan enkel worden afgedekt door een sudden death verzekering af te sluiten.

Er rest dan nog de hypothese dat u, na een ongeval of andere omstandigheid, wilsonbekwaam wordt (bijvoorbeeld doordat u hersenschade oploopt of in een toestand van coma terechtkomt). Om ook te anticiperen op deze situatie kan de voorzorgsvolmacht soelaas bieden. Zo zou u bij de schenking een volmacht kunnen geven aan een vertrouwenspersoon om de Nederlandse schenkingsakte te registreren in het geval u binnen de drie jaar wilsonbekwaam wordt.

Voorbeeld 2

De tijd is voor u nog niet rijp om de overdracht van (een deel van) uw patrimonium naar de volgende generatie te regelen. U moet een operatie ondergaan met het risico hersenschade op te lopen. U wil geen successieplanning “in extremis” uitwerken door schenkingen en andere, want, als de operatie goed afloopt, kan u de knop niet meer terugdraaien.

De voorzorgsvolmacht kan hier een oplossing bieden. U kan aan een vertrouwenspersoon de volmacht geven om de successieplanning “in extremis” uit te voeren (enkel) in het geval dat u wilsonbekwaam wordt. Als de medische ingreep lukt, gebeurt er dus niets, en dit is ook uw wens.

Conclusie

Meer in het algemeen kan u een voorzorgsvolmacht geven die u het comfort biedt dat, als u wilsonbekwaam zou worden, de door u vooropgestelde handelingen worden uitgevoerd. De redactie van deze volmacht zal heel minutieus moeten gebeuren, op maat van de wensen van de volmachtgever.

De voorzorgsvolmacht is dus een middel voor successieplanning voor iedereen die wil anticiperen op een toestand dat u niet meer gezond van geest bent. Eenmaal u zich in dergelijke toestand bevindt, kan u immers geen maatregelen meer treffen en dit kan de erfgenamen zuur opbreken.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer