Word adviseur Familiebedrijven

Oktober 2021
April 2022
Familie Strategie

Van oktober 2021 tot april 2022 loopt aan de EHSAL Management School in Brussel een nieuwe editie 'Adviseur familiebedrijven'. De opleiding loopt over 12 dinsdagen en biedt een geïntegreerde en multidisciplinaire blik op de specifieke aspecten van ondernemen in het familiebedrijf. Deze opleiding wordt georganiseerd door Familiebedrijf.be in samenwerking met de EHSAL Management School.

Meer dan drie kwart van de ondernemingen in België zijn familiebedrijven. Zij vormen dus de motor van onze economie, werkgelegenheid en welvaart. Uit onderzoek is gebleken dat zij beter presteren dan andere bedrijven. Maar toch kennen familiale ondernemingen specifieke en complexe problemen die voortvloeien uit het spanningsveld tussen de belangen van de familie en die van het bedrijf. Relationele en emotionele factoren spelen er vaak een sleutelrol. Het professioneel adviseren van familiebedrijven vergt daarom ook een bijzondere opleiding. Het programma ‘Adviseur familiebedrijven’ komt hieraan tegemoet. Het gaat om een samenwerking van het Familiebedrijf.be en de EHSAL Management School (EMS).

Een unieke mix van kennen en kunnen

Samen bieden we een gedegen opleiding over de eigenheid van familiebedrijven op talloze vlakken (eigendom, governance, financiering, enz.), aangevuld met sessies over de familiale relaties en dynamieken die bij de opvolgingsproblematiek komen kijken. De thema’s worden steeds benaderd vanuit een brede context (juridisch, fiscaal, financieel, psychologisch, organisatorisch, enz.). Daarnaast worden tijdens trainingsessies ook een reeks consultingvaardigheden bijgeschaafd. Het programma biedt een unieke mix van kennen en kunnen.

Voor wie?

Het programma richt zich tot adviseurs van familiebedrijven (accountants, juristen, fiscalisten, bankiers, vermogensbeheerders, consultants, enz.) die - ongeacht hun specifieke discipline - een actuele, geïntegreerde en multidisciplinaire kennis willen verwerven omtrent familiebedrijven. Wie de reeks met succes volgt, verwerft het 'Certificaat Adviseur Familiebedrijven'.

Klik hier voor het programma

Lees hier de informatiebrochure

Voor meer info kan u ook terecht bij programmacoördinator Hugo Couck via hugo.couck@emsbrussel.be of 02 210 12 42.

Benieuwd naar de ervaring van oud-cursist Björn Derdeyn? U leest het hier.